Samarbeidet ble innledet i 2015 av helse-  og omsorgsminister Bent Høie og næringsaktører og helseforvaltninger. I slutten av mai samlet partnerne i prosjektet seg hos helse- og omsorgsministeren og la frem en statusrapport om arbeidet. Rapporten viste at saltinnholdet, blant annet i brød, er på nivå med målene som er satt for hele perioden (2015-2018), skriver matvareindustrien.no.

– Matvarebransjen har vist at samarbeid bidrar til en bedre folkehelse. Jeg er fornøyd med grepene som er tatt så langt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, i en pressemelding.

Forpliktende samarbeid

Målet er å skape et forpliktende arbeid med å redusere saltinnhold for om lag hundre ulike matvarekategorier, herunder brød, skriver matvareindustrien.no.

– Saltinntaket vårt er fortsatt for høyt. Verdens Helseorganisasjon anbefaler maks 5 gram salt per dag. Vi er på god vei, og samarbeidet med bransjen vil gi gode resultater i årene som kommer, sier Høie.