BKLF har akkurat vært igjennom sitt 66. landsmøte, og daglig leder Gunnar Bakke oppsummerer de viktigste punktene fra møtet i videoen under.

Bakke formidler at foruten de vanlige punktene som regnskap og årsregnskap, har landsmøtet i år vedtatt mange nye, store og flotte saker – som har stor betydning for hvordan organisasjonen kommer til og utvikle seg videre.
– For det første har landsmøtet vedtatt en ny strategiplan for 2015-2018, det som forteller hvordan landsforeningen skal bevege seg og utvikle seg i tiden som kommer, og det har også med seg konkrete handlingsplaner for det som skal skje. Det er også vedtatt en ny organisasjonsmodell som gjør selskapet og organisasjonen til en god og effektiv organisasjon – for det beste for medlemmene, opplyser Bakke.

Offensive til fagutdanningen

Videre får vi vite at det er vedtatt en ny beregning av kontingenten som gjør at det blir lettere, enklere og billigere å bare bli medlem i landsforeningen. I tillegg er det blitt vedtatt at BKLF skal etablere et nasjonalt opplæringskontor, som skal gjøre at det blir satset mer på fagutdanning og hvor lærlingeutdanningen skal bli tatt mere hånd om.
– På den måten hjelper vi medlemmene våre enda bedre, sier Gunnar Bakke, og avslutter med at BKLF ser fram til å sette vedtakene ut i live i tiden som kommer.