Lørdag 29. oktober hadde Vestlandsk Bakerforbund sitt årsmøte på hotell Admiral i Bergen.

Etter det formelle årsmøte med gjenvalg av sittende styre, hadde vi en interessant diskusjon om veien videre for VB. Hvordan kan vi engasjere medlemmene? Det kommer stadig frem nye småbakeri over hele området, vi bør ta kontakt med disse for å forsøke å få de med. Styret vil arbeide videre med dette.

Det kom en del kritikk fra salen ang. sakskartet til NHO-NHO Mat og Drikke og BKLF. Er disse i takt med medlemsmassen? Det ble og stilt spørsmål om disse overbygningene kun er for de store.

Det var og framme at det burde arbeides for å få fjerna arbeidsgiveravgift på lærlinger og reduseres kraftig for arbeidere. For bakeri/konditori med en lønnsprosent på 50 er dette mye viktigere en skattelette.

Det var skuffelse på årsmøte at BKLF ikke var representert hverken med representant
fra administrasjon eller presidentskap, (det må være minst 30 år siden det har hendt).

Etter møtet reiste vi på bakeribesøk til Bakstehuset på Ask, det var imponerende å sjå.
Her hadde ekteparet Mariann Kvarme og Ivar Magnussen (sønn til Arne) laga seg et kjempe fint bakeri i gammel stil, med en stor vedfyrt bakerovn. Huset hadde tømmervegger innvendig fra ei gammel stove frå Voss, skifertaket kom fra et hus i Ulsteinvik. Takbjelkene var spesiallaga i kraftige dimensjoner, her var vel lite i huset som var standardvare og kunne kjøpes i butikk. Ivar hadde mura ovnen med hjelp av familien. I ovnen hadde han brukt en del PetterSmart-løysinger som fikk den til å holde godt på varmen.

Vi fikk en orientering om bygging og drift av ovnen. Det var Ivar som fyrte, renska og fikk den klar til steiking før han reiste på jobb. Han brukte fra 2 til 3 trillebårer med ved for dagen. Mariann bakte økologisk med gamle prosesser og her var mange fine produkt . Det var interessant å sjå så no kan de angre de som ikke var med.

Vi fikk servert kaffe med skoleboller og skillingsboller til og vi var enige om at det var mange år siden vi hadde fått servert så gode produkt. Det var en jevn strøm av kunder innom bakeriet når vi var der og mange hadde reist langt. Det var de som hadde reist med buss i over en time for å handle der.

Om kvelden var det en hyggelig festmiddag på hotellet med sosialt samvær.

Gunnar Blaalid
Sekretær