Sverige har vært prosjektleder og Norge, Finland og Danmark er også med i prosjektet, som avsluttes i 2017.

− Mye spiselig mat kastes i Norden, og det medfører en betydelig miljøpåvirkning. Den gode nyheten er at dette kan unngås gjennom felles innsats langs hele næringskjeden. Målet med det nordiske prosjektet har vært å bidra til å redusere matsvinn samtidig som mattryggheten er ivaretatt, sa konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, under konferansen som markerte slutten på det tre-årige prosjektet.

En tredjedel kastes

FNs tall viser at rundt en tredjedel av all mat som er produsert i verden kastes. Mindre matsvinn vil gjøre mat mer tilgjengelig for verdens voksende befolkning. Med en forventet befolkningsvekst til 9 milliarder mennesker i 2050, er det et behov for å fordoble den globale matproduksjonen.

I tillegg til matsvinnsinitiativet fra Nordisk Ministerråd deltar Norge også i prosesser gjennom FN og EU for å redusere matsvinn. FNs mål for bærekraftig utvikling om halvering av matsvinn innen 2030 har vært en viktig guide for mange prosesser, også i Norge.