I fjor høst kom Mattilsynet på en uanmeldt inspeksjon hos Råde Bakeri. Inspektørene fant da store mengder avføring fra rotter, både utenfor og inne i et kott i kjelleren, melder Moss Avis.

Mattilsynet påpekte at bakeriet ikke hadde rutiner for kontroll av skadedyr, og at en tidligere rapport fra et skadedyrfirma – ett år tidligere – viste funn av avføring i det samme området. Likevel var det mer avføring i kottet i fjor høst.

Inspektørene vurderte funnet som svært alvorlig for mattryggheten, og krevde i et hastevedtak at Råde Bakeri stengte dørene samme dag. Bakeriet fikk også omsetningsforbud fram til lokalene var tilfredsstillende vasket og man hadde fått fullstendig oversikt over situasjonen.

Driftsansvarlig ved Råde Bakeri, Per Fredriksen, forteller at de kastet seg rundt med en gang, og allerede dagen derpå fikk de åpne bakeriet som normalt igjen, etter at nedvasken ble vurdert som tilfredsstillende og alle kjente hull var tettet.

Samtidig ble omsetningsforbudet opphevet fordi de hadde kastet alle matvarer og emballasje som kunne utgjøre en risiko. Fredriksen anslår at de kastet 300 til 400 kilo med varer og at saken kostet dem flere titalls tusen kroner.

Fordi kottet der ble funnet rotteavføring ikke hører til produksjonslokalet, mener han imidlertid at det var feil av Mattilsynet å vurdere funnet som svært alvorlig for mattryggheten. Samtidig beklager han at det ikke ble gjort noe med funnene fra skadedyrfirmaet ett år tidligere.

– Vi fikk en bemerkning fra vårt skadedyrfirma den gangen. Mattilsynet mente at vi burde ha ryddet i det før de kom, og vi må bare beklage at det ikke hadde blitt gjort. Det er klart at vi synes det både var litt flaut og skammelig, sier Fredriksen.