Regjeringen har endelig åpnet for å gi strømstøtte til bedrifter, og nå er arbeidet med å utforme en slik støtteordning i gang. I forrige uke møtte representanter fra regjeringen både NHO og LO for å diskutere mulige løsninger. Partene ble enige om å møtes igjen om et par uker for å «se nærmere på konkrete tiltak».

BKLF-direktør Gunnar Bakke har hatt strømsaken høyt oppe på sin agenda i lang tid, og han er glad for at mange bedrifter har delt sine historier i media.

– Det er veldig bra at så mange bakere har gått til media og fortalt om hvordan de høye strømprisene rammer dem. Dette har bidratt til å gi saken vår oppmerksomhet, noe som igjen har bidratt til å legge press på politikerne. Den siste tiden har jeg hørt både statsministeren og andre stortingspolitikere trekke frem nettopp bakerbransjen når de har snakket om næringer som er hardt rammet, sier han, og understreker at en strømpakke er helt nødvendig for mange av bedriftene i baker- og konditorbransjen.

– Mange små og mellomstore bedrifter befinner seg i en dramatisk situasjon. Det er krise. I tillegg til at strømregningen har tre- eller firedoblet seg, har også prisene for drivstoff og råvarer steget betraktelig. Og forut for dette hadde vi jo to år med pandemi og nedstengninger… Derfor er jeg veldig opptatt av at strømpakken som nå kommer må være så rask, effektiv og ubyråkratisk som mulig, og jeg vil selvfølgelig gjøre mitt for å innvirke til det. Nå skal jeg akkurat i møte med NHO Mat og Drikke for å jobbe med denne saken. Jeg kommer også til å diskutere strømkrisen med politikere under Arendalsuka, forteller han.