Prisen på mat og alkoholfri drikke sank med 0,6 prosent fra august til september 2017. De siste tolv månedene har prisen på mat sunket med hele 1,9 prosent, mens konsumprisindeksen totalt har økt med 1,6 prosent.

– Nedgangen i matprisene i september var overraskende, sett i lys av at matprisene sank betydelig fra juli til august i år, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en pressemelding.

Stort fall totalt

Fra juli til august var fallet enda større, hele 3,4 prosent. En betydelig sterkere nedgang enn det som er vanlig på denne tiden av året.  Vi må tilbake til 2014 for å finne en nedgang i matvareprisene som er like sterk som i år.

– Prisutviklingen vi ser nå er uvanlig. Samlet sett har matprisene sunket gjennom hele det siste året. Det er ingen tvil om at den sterke konkurransen mellom dagligvarekjedene kommer kundene til gode, sier Størksen i pressemeldingen fra Virke.