Sjokolade- og sukkervareavgiften er omstridt. NHO Mat og Drikke ber regjeringen om en rask avklaring på om avgiften er i strid med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Kan være ulovlig

Kort fortalt gir staten et avgiftsfritak på sukker og sjokolade som brukes i produksjon, men om det viser seg at dette, ifølge regelverket, ansees som ulovlig statsstøtte, kan det utløse massive tilbakebetalingskrav fra bedriftene til staten. Såkalt krav om reversering av støtte. Dette kan i verste fall bety kroken på døra for noen bedrifter.

– Usikkerheten er naturligvis helt uholdbar for de bedriftene som kan bli berørt, og det er uforståelig at regjeringen ikke tar ansvar for å skape rettslig sikkerhet i en situasjon de fire regjeringspartiene skapte gjennom avgiftsøkningene i 12. time i statsbudsjettet for 2018, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Massiv administrasjon

– For baker- og konditorbransjens del kan dette også utløse krav om tilbakebetaling, hvis det viser seg at praktiseringen av avgiften er i strid med regelverket i EØS-avtalen. For store bedrifter kan dette bety millioner. Dette er ingen god situasjon og vi håper på en snarlig avklaring fra regjeringen, sier Gunnar Bakke, administrerende direktør i BKLF til Bakeri.net.

– Når det er sagt, så har vi, sett fra vår del av bransjen, aldri klaget på summene i avgiften. Vårt største ankepunkt er at avgiften utløser massivt administrativt arbeid for våre medlemmer. Det vil si at jobben staten har med å hente inn denne avgiften fra baker- og konditorbransjen, koster mer enn man henter inn. Bedriftene selv klager ikke på summene i avgiften, men på den kronglete veien for å kunne betale avgiften. For bedriftene er det dyrere å administrere avgiften enn det man faktisk betaler, sier Bakke.

Bør få fritak

Bakke sier at avgiften slik den er formulert per i dag er en merkelig avgift, sett opp mot grunnlaget for andre avgifter i norsk næringsliv.

– Hadde det vært en helsebegrunning for avgiften, så hadde det vært enklere å forstå, men i dag er dette en såkalt luksusavgift som kun genererer handelslekkasjer og byråkrati. Vi står på kravet om at vår bransje bør få fritak, men vi har så langt talt til døve ører i finansdepartementet, sier Bakke.

Venter på avgiftsutformingen for 2020

NHO Mat og Drikke klaget i desember 2017 inn økningen på avgiften for ESA (EFTAS overvåkningsorgan). Nå ønsker NHO å legge til rette for en politisk løsning og har bedt ESA om å avvente behandlingen til etter statsbudsjettet for 2020 er endelig vedtatt, den 13. desember. Stortinget har dermed fortsatt tid til å bidra til en forsvarlig løsning på usikkerheten for de mange bedrifter som kan rammes.