Det 100 år gamle Bakeriet på Andenes er for tiden stengt i påvente av at nye drivere skal ta over.

— Bakeriet på Andenes er sterkt savnet, og vi forsøker å gjøre en innsats med å bake bitte litt, sier Siren Nymo til Andøyposten.

Sammen med mannen Tryggve Andreassen har hun i sommer startet Sirens popup-bakeri på Andenes. Og det vekker stor begeistring hos lokalbefolkningen.

— Bakeriet var en institusjon, Andenes er ikke det samme uten, sier Sissel Benonisen og Synnøve Skog til Andøyposten i det de er på vei ut av Sirens popup-bakeri med brød og andre bakervarer.

Nymo og Andreassen forteller at de ønsker å inspirere til at folk baker hjemme og at man ser hvor viktig det er med bakeren på hjørnet, håndverket som ligger bak og møteplassene som skapes gjennom mat.