Haugli er et over 90 år gammelt familieforetak i bakerbransjen på Haugalandet. Haugli AS er i dag morselskap for forretningsområdene eiendom (Haugli Eiendom AS) og bakeri (Haugli Bakeri AS). Bakeridriften er delt i to: Haugli Bakeri Produksjon AS og Haugli Bakeri Butikk AS, som for tiden driver 11 bakeri-/ konditoriutsalg.

Harald Hauge og hans tre etterkommere, Einar Harald, Erik og Beate Kristine eier alle aksjene i morselskapet. Harald velger nå å trappe ned og overlater ansvaret for den daglige driften til neste generasjon. Harald fortsetter som daglig leder i morselskapet Haugli AS og som styreleder i alle datterselskaper.

Einar Harald (43) er advokat. Han har vært i bedriften som eiendomssjef siden 2005, og er daglig leder i Haugli Eiendom AS. Han vil fortsatt ha ansvar for daglig drift og forvaltning av selskapets eiendomsmasse.

Beate Kristine (34) er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2008. Etter å ha jobbet noen år som ingeniør i Bergen, begynte hun i 2014 i Haugli med oppgaver innenfor regnskap og økonomi. Beate er «nybakt» mor og etter 6 måneders permisjon er hun nå klar for nye oppgaver. Beate får hovedansvar for å samordne bakeridriften, butikk og produksjon, og blir daglig leder i Haugli Bakeri AS.

Innflytting i nytt bakeri i februar 2014 representerer en ny satsing innen bakerbransjen for Haugli.

– Vi står ennå foran en del utfordringer før vi har driften helt «på skinner». Stein Olsen fortsetter som daglig leder for Haugli Bakeri Produksjon AS. Organisasjonsendringen gjør at Stein får bedre mulighet til å fokusere på bakeriproduksjonen. Brit Tone Våge fortsetter som driftsleder for butikkdriften og vil rapportere til Beate. Vi tror at Brit Tone, Stein og Beate vil utgjøre et godt team som i samarbeid med alle dyktige medarbeidere kan utvikle Haugli Bakeri til å bli blant landets beste bakerier i vår kategori, heter det i pressemeldingen fra selskapet.