Over halvparten har redusert svinnet i 2019

BKLF har gjennomført en undersøkelse hos sine medlemmer for å bedre kartlegge svinn på brød og bakervarer. Mer enn halvparten sier de har redusert svinnet i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Det er gledelig at kartleggingen så tydelig viser at mange bedrifter har tatt grep og er opptatt av å redusere matsvinn.

43 medlemsbedrifter er med i undersøkelsen og tallene som kommer frem er lovende når det gjelder å redusere svinn på brød og bakervarer.

De fleste har tatt grep

33 prosent svarer at de har redusert svinnet, mens 23 prosent svarer at de har redusert svinnet vesentlig. Det kan tyde på at problemstillingen har fått større fokus siste år i BKLF-bedriftene og at mange tar grep for å hindre at mat går i søpla.

2 prosent av bedriftene sier de har hatt en vesentlig øking av svinn så langt i 2019 og 2 prosent har hatt en øking, mens 35 prosent er på stedet hvil. 5 prosent vet ikke hvordan de ligger an.

Hele 63 prosent av bedriftene sier at under 5 prosent av produksjonen deres havner som dyrefôr, mens 35 prosent, sier at 5-10 prosent ender som mat for dyra. Kun 2 prosent av respondentene sier at mer enn 15 prosent av produksjonen deres går til fôr.

Svinnreduserende tiltak

Mer enn halvparten er tilknyttet Too Good To Go, mens 9 prosent er tilkoblet holdningskampanjen Kutt Matsvinn 2020.

70 prosent av de spurte gir overskuddsvarer til organisasjoner eller institusjoner. Mens 26 prosent svarer at de gir til «andre», en samleboks med stor variasjon.

Noen har også laget sin egen variant av Too Good To Go der de selger varer til redusert pris mot slutten av dagen.

11 prosent forteller at de ikke er tilknyttet noe svinnreduserende tiltak i det hele tatt.

– Det har vært viktig for BKLF å gjennomføre denne undersøkelsen for å kartlegge svinnet i bransjen. Det er gledelig at kartleggingen så tydelig viser at mange bedrifter har tatt grep og er opptatt av å redusere matsvinn. Å etterleve ressurspyramiden som ble utarbeidet i bransjen for noen år siden, vil være svært viktig i tiden som kommer, mener direktør i BKLF, Gunnar Bakke.

Direktør i BKLF, Gunnar Bakke, gleder seg over resultatene i den nylig gjennomførte svinnundersøkelsen i bransjeorganisasjonen som viser at over halvparten av bedriftene har redusert svinnet i 2019.
Direktør i BKLF, Gunnar Bakke, gleder seg over resultatene i den nylig gjennomførte svinnundersøkelsen i bransjeorganisasjonen som viser at over halvparten av bedriftene har redusert svinnet i 2019.

Tanker rundt brødsvinn

Bedriftene i undersøkelsen fikk også muligheten til å fritt kommentere rundt problemstillingen «reduksjon av svinn på brød og bakervarer». Flere peker på et økende fokus på matsvinn og bærekraft i samfunnet og at det gjør det naturlig å ha et slikt fokus også i bakeriene.  Noen nevner returordningen og at den er moden for endring. Det kommenteres at forbruker må forberede seg på at utvalget i butikker og utsalg vil bli redusert mot slutten av dagen.

Bedriftene som har svart i undersøkelsen distribuerer produktene sine via egne utsalg, dagligvare og eller en kombinasjon av disse to. Undersøkelsen har en overvekt av bedrifter som kun selger via egne utsalg.

33 prosent av bedriftene i undersøkelsen omsetter for 1-10 millioner kroner, mens resten omsetter for over 10 millioner kroner.

Stadig flere bakerier får avsetning på sine varer høyere opp i ressurspyramiden.
Stadig flere bakerier får avsetning på sine varer høyere opp i ressurspyramiden.
Powered by Labrador CMS