Prosjektet, som har som mål å redusere matsvinnet med 20 prosent i minimum halvparten av matomsetningen i serveringsbransjen innen 2020, er godt i gang.

De første estimatene viser at det kastes omtrent 9000 tonn nyttbar mat fra norske hoteller og kantiner per år. Dette tilsvarer mat for en halv milliard kroner eller 25 000 tonn CO2. For å nå målet om 20 prosent reduksjon innen 2020 må matsvinnet reduseres med ca. 1800 tonn mat, noe som tilsvarer en reduksjon på 5000 tonn CO2 eller 90 millioner kroner spart fra disse to segmentene.

Skal sette i gang tiltak

Nærmere analyser fra hotellene viser at det kastes 127 gram nyttbar mat per servering. Av alt som kastes, burde mellom 60-70 prosent vært utnyttet. Produksjon/servering står for 70 prosent av svinnet, mens tallerkensvinnet som gjestene legger igjen står for 30 prosent.

– Nye, historiske data fra hoteller og kantiner viser at det finnes et stort potensial for svinnreduksjon også i serveringsbransjen. Vi vil fortsette å jakte matsvinnet i restauranter, catering, servicehandel og offentlig matservering, og denne innsikten hjelper oss til å definere årsakene og iverksette gode tiltak som vil gi positiv effekt for lønnsomhet, miljø og samfunn, sier Anne-Grete Haugen i Matvett, som er prosjektleder for KuttMatsvinn2020.

Oslo er med

650 serveringssteder er tilsluttet prosjektet og er nå i prosessen med å kartlegge eget matsvinn og finne tiltak for å redusere dette. Som første store offentlige aktør, og som en stor innkjøper av mat og tjenester knyttet til mat, har Oslo kommune nå signert en avtale om deltagelse i KuttMatsvinn2020.

– Å redusere matsvinn er noe alle tjener på. I tillegg til å spare miljøet ved å bruke den maten som er produsert, er det også penger spart. Samtidig håper jeg at denne avtalen gir ansatte, sykehjemsbeboere og barnehagebarn god mat i riktige mengder. Slik kan fokus på matsvinn også føre til fokus på matkvalitet, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, i en pressemelding.

−Vi ønsker å bidra til å kutte matsvinnet i Oslo, og oppfordrer andre aktører og kommuner til å gjøre det samme, sier Berg.

650 bedrifter bidrar

Nordic Choice og Scandic, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og leverandørene ASKO, Unilever og BAMA står i spissen for prosjektet sammen med en rekke andre aktører i bransjen. Så langt har 650 serveringssteder tilsluttet seg avtalen om å redusere matsvinn i dette samarbeidsprosjektet.

– Det er gledelig å se at så mange spisesteder er med allerede. Målet er å få med så mange store og små aktører som mulig innenfor hotell, kantine, restaurant, servicehandel og offentlig virksomhet på å redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020, og vi er stolt over å bidra til at norsk serveringsbransje når FNs bærekraftmål om å halvere matsvinn på verdensbasis, sier Stig Jørgensen i ASKO i pressemeldingen.