Løken Volden gikk i tirsdag ut på Facebook-siden Hele Norges Bakere og ba bransjen mobilisere. Det har mange gjort, men Løken Volden håper fortsatt mange vil legge inn sin mening og slik skape en motvekt til det som Oslo Met har kommet med.

Dette var meldingen som ble lagt ut på Facebook og som har gjort at mange fagfolk nå har levert sin høringsuttalelse: «Nå har det vi fryktet skjedd! Krefter innen utdanningssystemet, med Oslo Met i spissen, driver lobbykampanje og leverer samsvarende høringsuttalelser mot utkastene for den nye VG2 baker- og konditorlinja. Dere kan selv gå inn og lese hva de ønsker, men kort oppsumert, med MINE ord, foreslår de følgende: de ønsker i praksis å skrote hele fagfornyelsen, få FELLES (!) kompetansemål på alle matrelaterte VG 2-linjer, fordi de er redde for at det hele blir for fagretta. Mao: de vil ha matfag tilbake.

Lobby-kampanje fra Oslo Met

Bakeri.net har snakket med en engasjert Erlend Løken Volden som er overrasket over innspillet like før målstreken.

– Kan det ende med en total kuvendig og at man går bort fra de fagspesifikke kompetansemålene som bransjen har jobbet for?
– Jeg tror ikke det er et tenkelig scenario. Jeg har imidlertid ikke full innsikt i hvordan alle disse mekanismene foregår, men har registrert at det er sendt ut en e-post til matfagskolene i Norge fra Oslo Met. De har levert sin uttalelse og har i tillegg hatt en kronikk i fagbladet Yrke for å løfte dette frem. De har gjort et forsøk på å få folk med seg i sin argumentasjon i saken, sier Løken Volden og fortsetter:

– De bruker godt kjente argumenter som det er lett å se poengene med. Bekymring for svekket rekruttering, elever som ikke får læreplass, koronafrykt og frykt for at spesifikke læreplaner går utover fordypning. De bringer inn helt kjente argumenter som vi hadde med oss inn i dette arbeidet. Alt dette lå i potten da fagfornyelsen ble vedtatt. De bringer altså ingen ting nytt inn i debatten, annet en korona-situasjonen, men vi kan jo ikke planlegge fremtidens utdannelse basert på en pandemi som forhåpentligvis er over neste år.

– Og som de selv skriver, så gråter de litt for sin syke mor. Så kan man jo lure på hva som er motivet. Det er imidlertid på det rene at det vil være lærere under dagens Matfag-paraply som ikke vil være skolert til å undervise på de nye linjene. Men slik vil det være med alle reformer. Fylkeskommunene vil måtte komme til å stille med midler til videreutdanning, og bransjen vil måtte ta ansvaret for den nødvendige kursingen for dette. Det er fullt ut løsbart.

– Når det er sagt, er det mye bra i deres høringsuttalelse, men vi skilles på kompetansemålene. Om dette fra deres side er konstruert eller misforstått har jeg ingen mening om. Jeg og mange med meg som er klare på at det ikke er noen motsetning mellom dybdelæring og konkrete mål, slik de hevder. Er det noe vi har lært av årene med Matfag, er det at manglende dybde har gått utover fagnivået. Det blir ikke nok å overlate dette til lokale lærebedrifter. De driver først og fremst butikk, og er ikke utdanningsinstitusjoner.

– Mangler viktige perspektiver

– Oslo Met og kampanjen er helt på feil spor når det gjelder fagutdanning. De mangler noen viktige perspektiver. De tar ikke høyde for hva Vg3 baker og Vg3 konditor skal munne ut i. Det viser de blant annet ved at de ikke har levert høringsuttalelse for Vg3-planene. Poenget med fagfornyelsen og de nye spissede linjene er ikke at det skal ende opp som et springbrett for videre utdannelse eller en myk vei inn en videreutdannelse. Det skal ende opp i konkrete svennestykker.

–Det virker som det er en frykt for at ting skal være fagspesifikt. Vi har vært veldig nøye med å utarbeide mål som er basert på ferdighet og kompetanseområder, og ikke på produkter, som var mer typisk før Kunnskapsløftet. Vårt forslag, slik det står nå, er basert på en rekke kompromisser. Vi ønsket oss enda mer spissede kompetansemål, men vi har endt opp der vi er nå med det vi mener er åpne kompetansemål og en åpen læreplan, men samtidig fagspesifikt. Helt siden starten har vi kjempet mot krefter som ikke vil ha dette spisset slik vi har jobbet for. Skal det bli ytterlige utvannet, bør hele bransjen være bekymret for fremtiden. I min verden tar ikke dybde utgangspunkt i noe innholdsløst. Dybde betyr dypdykk i et konkret område. Derfor må læreplanen inneha nettopp konkrete områder, uten å være for detaljerte. Det er helt avgjørende, og det mener vi at vi har laget.

– Er du overrasket over at dette kom nå?
– Ja, jeg er overrasket over at de valgte å gå så drastisk til verks, men så er jeg kanskje litt naiv i denne sammenhengen. Mulig andre i bransjen ikke er like overrasket som meg, sier Løken Volden, som ber om at alle i bransjen nå engasjerer seg frem til høringsfristen går ut natt til mandag.

Ønsker radikalt grep

Oslo Met har skrevet det som må kunne oppfattes som en svært kritisk høringsuttalelse der de har «gått til angrep» på flere av punktene. Her er det de skriver om kompetansemål:

«I sum mener vi kompetansemålene gir et godt bilde av hva elever i Vg2 baker og konditor bør lære før de begynner læretiden, men vi mener at flere av kompetansemålene er for konkrete og fagrettet. De bør heller være orientert mot arbeidsoperasjoner.

Det er imidlertid et spørsmål om hvor mange kompetansemål læreplanen bør inneholde, om kompetansemålene gir mulighet for dybdelæring og ikke minst om kompetansemålene er relevante for elever som ønsker å bli enten baker eller konditor. Nå er flere av målene skrevet slik at de bare gjelder for én av yrkesgruppene og vi mener at det er uheldig og vanskeliggjør en yrkesdifferensiert opplæring.

Vi foreslår et relativt radikalt grep. Nemlig at kompetansemålene bør utformes slik at de kan brukes for å tilrettelegge en relevant yrkesopplæring for alle yrkesgruppene i hvert av de tre Vg2-programområdet i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Det gjør ikke bare yrkesdifferensiering enklere, men kan også bidra til å korte ned antall kompetansemål slik at det er lettere å se helhet og sammenheng mellom ulike mål.

Med mange små skoler med svakt rekrutteringsgrunnlag gir det også mulighet til å la enkeltelever som ønsker seg Vg2 baker og konditor og Vg2 kjøttfag og næringsmiddelindustri å gjennomføre opplæring i Vg2 kokk- og servitørfag dersom skolen bare tilbyr dette.

Vi har svært lite tro på at det vil bli opprettet spesielt mange Vg2-løp utenom kokk- og servitørfag slik rekrutteringssituasjonen er rundt i Norge. Kanskje kunne utdanningsprogrammet restaurant- og matfag klart seg med bare ett Vg2-løp? På den måten vil det fortsatt være mulig å gjennomføre opplæring i baker og konditor selv om skoler bare tilbyr Vg2 kokk- og servitørfag.

Vi har laget et utkast til målformuleringer bygget rundt kjerneelementene og plassert i de to felles programfagene. Antall mål er redusert fra 24 til 20, og alle kompetansemålene er aktuelle for alle yrkesgrupper».

Her finner du hele Oslo Met sin høringsuttalelse og de andre høringsuttalelsene som er kommet inn. 

Vil du bidra? Dette gjør du!

Løken Volden gir deg disse tipsene for at du kan sende inn sin mening:
– Synes du, som oss i læreplangruppene, at dette er en dårlig idé, gå inn og lever et svar. Gjerne på både Vg3 baker og Vg3 konditor, men først og fremst på Vg2 baker og konditor. Det er der slaget står. Ønsker du at denne linja skal ta utgangspunkt i fagene våre, så går du inn og:

enten:
Trykker ja på alle spørsmålene (da er du fornøyd med slik det står i dag)

eller:
Trykker ja, eller nei, og kommenter (viktig!) at du ønsker at læreplanen skal være enda mer fagspesifikk. Dette virker kanskje for drastisk, men det er for å komme med en motvekt mot strømningene som nå kommer fra yrkesfaglærermiljøene, som for alt jeg vet kanskje er redde for å bli faglig utraderte.

Bruk denne lenken:
https://hoering-publisering.udir.no/1262?fbclid=IwAR2oB1gXmSta_8VibDChfOl6gp3R0gvmAokpSnkbKE0preLKgc1u4Hr8tqA

– Fristen går ut denne uka. På mandag er det for sent. Det holder ikke at bare BKLF tar denne kampen alene. Da kan vektskåla bikke den gale veien. Enkeltsvenner, skoler, laug, bedrifter, organisasjoner og alle som bryr seg om bakerfaget og konditorfaget, bør gå inn og si sin mening, avslutter Erlend Løken Volden.