Det er de rødgrønne sammen med KrF som stoppet forslaget til Landbruks- og matminister, Jon Georg Dale, om å fjerne muligheten til å finansiere driften av opplysningskontorene over omsetningsavgiften.

Flertallet i næringskomiteen på Stortinget ønsket ikke en slik løsning på kort sikt, dermed vil Opplysningskontoret for brød og korn fortsette driften i 2018, skriver Nationen.

Reduserer budsjettet med 40 prosent

– Vedtaket er en god nyhet. Nå kan vi fortsette driften i 2018, men budsjettet blir redusert med om lag 40 prosent, så én av medarbeidrene i OBK må dessverre forlate stillingen sin i februar 2018, sier daglig leder i OBK, Torunn Nordbø.

BKLF har et styrevedtak på at de ikke ønsker å finansiere driften av OBK fremover og reduserer sitt økonomiske bidrag med om lag 1,4 millioner kroner fra 2018. Dermed mister OBK en vesentlig del av budsjettet, men nye samarbeidspartnere vil bidra økonomisk.

Fra 2018 skal Bakehuset, Gomanbakeriene, Mesterbakeren og United Bakeries være med å bidra med et sponsorbeløp på 900 000 kroner, slik at OBK kan fortsette arbeidet.

– Våre nye partnere fra bransjen vil gjøre det mulig å drifte videre, sier Nordbø.

Fredningen er midlertidig

Omsetningsrådet, som er et offentlig organ, har som mål å finne en effektiv regulering av markedet for jordbruksprodukter. Det er dette rådet som skal se på organisering og finansiering av opplysningskontorene.

«Stortinget ber regjeringen sikre opplysningsvirksomheten og finansieringen av denne frem til Omsetningsrådet har foretatt den varslede gjennomgangen av virkemiddelbruken».

«Stortinget ber om at endringer i virkemidlene for markedsbalansering som ikke er i tråd med Omsetningsrådets anbefalinger, legges frem for Stortinget», skriver Ap, Sp, SV og KrF i vedtaket.

Dette betyr at finansieringen av opplysningskontorene over omsetningsavgiften kan endres når Omsetningsrådet kommer med sin anbefaling.

– Vi er opne for at det etter Omsetningsrådets gjennomgang kan kome endringar i vilkåra for opplysingskontora, både når det gjeld rolle og finansiering. Det som var viktig for oss no var å sikre at opplysingskontora ikkje vart økonomisk strupa medan utgreiinga går føre seg, sier Steinar Reiten, KrFs landbrukspolitiske talsperson til Nationen.

Usikker fremtid

– Vi er glade for at vi får midler til videre drift nå og vil gjøre jobben så godt som mulig i 2018 med begrensede ressurser, sier Torunn Nordbø.

Nyheten om at opplysningskontorenes drift er sikret, om enn på ubestemt tid, gjør Norges Bondelag glade.

– Opplysingskontora er den einaste direkte kanalen mellom bonde og forbrukar, og eit viktig verktøy for å sikre betre balanse i marknaden, sier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding.

Torunn Nordbø i OBK ønsker fremdeles BKLF videre med på laget, hvis de skulle endre mening.

– Vi håper at BKLF endrer mening og at de fortsatt vil være en del av OBK. I 2017 har vi oppnådd godt over 1 million besøk på nettsidene våre og en omtaleverdi på 50 millioner kroner, begge er betydelig økt fra i fjor. Det er viktig at bransjen griper muligheten for positiv og troverdig profilering av brød og kornprodukter som Opplysningskontoret for brød og korn er, sier Nordbø til Bakeri.net.