Opplæringskontorene kan fortsatt drive med opplæring, slår forskriften til ny opplæringslov fast.

Opplæringskontorene kan fortsatt drive med opplæring

Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring. Det kan de fortsette med, slår forskriften til ny opplæringslov fast.

– Regjeringen jobber på flere fronter for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Opplæringskontorene er viktige for å sikre et bredt tilbud av læreplasser med høy kvalitet over hele landet, blant både små og store bedrifter, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Fra høsten gjelder ny opplæringslov. I dagens lov har det vært uklart om det har vært lærebedriften eller opplæringskontoret som har hatt ansvar for opplæringen. Den nye opplæringsloven som Stortinget har vedtatt fastsetter at det er lærebedriften som har ansvaret for opplæringen og arbeidsforholdet til lærlingene. Opplæringskontorene kan likevel fortsatt bistå med gjennomføring av opplæring, og de kan bistå med ulike oppgaver som avlaster lærebedriftene på en god måte. Den nye forskriften omtaler dette nærmere.

– Opplæringskontorenes bidrag til fag- og yrkesopplæringen er svært verdifullt, og opplæringskontorene skal fortsatt spille en viktig rolle. Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring, og det går tydelig fram av den nye forskriften at de fortsatt kan gjøre det. Det er bra for alle parter, ikke minst lærlingen, at det er tydelig hvem som har ansvar for hva, sier Nordtun.

Hvis lærebedriften ønsker det, kan de avtale at opplæringskontorene utfører oppgaver for dem. Opplæringskontoret har da ansvar overfor lærebedriften de har kontrakt med, mens lærebedriften beholder ansvaret for lærlingenes fagopplæring etter loven.

– Vi har funnet gode løsninger som ivaretar innspillene som er kommet i høringen, og som vil styrke fag- og yrkesopplæringen framover. Jeg er glad for at vi har hatt en god tone om denne saken i trepartssamarbeidet og at vi har funnet en løsning som har bred støtte blant kommunene og arbeidslivets parter, sier Nordtun.

Powered by Labrador CMS