I oktober gjennomførte de det første av det oppgraderte kurset i Kristiansand der fokuset var vertskapsrollen – et godt vertskap.

– Et godt vertskap kjennetegnes av en imøtekommende kultur, god service og kvalitet, samt en vennlig holdning og gjestfrihet. Verdien av å være et godt vertskap gjør at kundene opplever økt merverdi, kjøper mer, blir gode ambassadører for bakeriet og at kundene kommer igjen og igjen. Medarbeiderne føler også mer arbeidsglede og trygghet. Positive holdninger forsterkes i et godt vertskap, sier Jan Rode (bildet) i Lantmännen Cerealia som har vært en av primus motorene bak salgskursene i en årrekke.

For å visualisere holdninger fortalte også foredragsholder Paal Rye-Holmboe fra Euro Business School hvordan man mister kunder. Av de kunder man mister er hele 68% som en følge av negative holdninger. Bare 3 % flytter.