I et opprop sendt til kjedens medlemmer oppfordrer daglig leder Georg Husebæk at bedriftene går til media og forteller om utfordringene de har knyttet til strømprisene.

Det har vært få saker i riksmedier om dette, men TV2 har lørdag publisert en artikkel der Espen Halkjær og Espen Willard i WH Bakeridrift AS (Motz Konditori og Kringla Konditori) er intervjuet om utfordringene med de rekordhøye strømprisene. Også nøringsministeren er intervjuet i saken.

Du kan se saken i TV2 her.

Georg Husebæk håper at saken hos TV2 kan være en brekkstang for å få større oppmerksomhet rundt problemstillingen.

– Jeg vil oppfordre alle til å dele saken på sosiale medier! Når saken er delt på sosiale medier: Ta kontakt med lokale medier der du holder til, henvis til denne saken og fortell at tingenes tilstand er like ille hos deg! TV, radio og aviser er alle like gode steder å kontakte.

– Om du gjør dette så kanskje vi klarer å starte en grasrotbevegelse. Lokalpolitikere blir utfordret av journalister, politikere blir klar over delinger på sosiale medier og kan hende klarer vi å tippe vektskåla nok til at politikerne skjønner at det er handling som skal til, oppfordrer kjedesjefen.

– Strømprisen er fortsatt marerittaktig høy og politikerne har fortsatt til gode å bevise at de kan få på plass strømprisordninger som sikrer norske arbeidsplasser. Medlemmene i Din Baker har gjort og gjør en fantastisk jobb; ca 30 medlemmer har sendt mail til departementet, men vi har foreløpig ikke fått annet svar enn at mailen bekreftes mottatt. Det er til å bli provosert av.

– Likevel kan vi ikke resignere. Mange gode krefter blant medlemmene i Din Baker jobber godt i det stille, og nå blir det forhåpentligvis ikke så stille lengre, skriver Georg Husebæk i oppropet til kjedens medlemmer.