Arbeidet med fagfornyelsen har vært i gang siden 2018 og åpen høring for Vg1 er nylig avsluttet.

43 innspill i første runde

I høringsrunden for Vg1 restaurant- og matfag, kom det inn 43 innspill på læreplanen. De fleste fra skoler og lærere. Tilbakemeldingene går i hovedsak på at flere savner en mer fagspesifikk tekst som fremhever enkelte lærefag, samt at flere gir tilbakemelding på språket i læreplanen.

20. juni legges læreplanforslaget for Vg2 og Vg3 ut på åpen høring, da kan alle lese dokumentene og komme med sine innspill til planen.

Tidløse kompetansemål

For Vg3 er det to grupper som har arbeidet med læreplanforslaget, en gruppe for baker og en gruppe for konditor.

– Begge grupper på Vg3 har jobbet sammen hele veien, med unntak helt på slutten hvor vi har jobbet ut konkrete kompetansemål. Vi har levert vårt forslag og samtidig har vi prøvd å spille inn våre forslag til gruppa som jobber med Vg2. Det er kanskje den gruppa med størst ansvar for fagfornyelsen i vår bransje, forteller Erlend Løken Volden, som har jobbet med nye læreplaner for Vg3 baker sammen med Mette Klever og Ellen-Christina Timmermann Lendengen.

– Har dere fått mange føringer arbeidet med læreplanen?

–Det er mye fokus på lokale tilpasninger. Men akkurat hva det skal bety i praksis har vært gjenstand for mange diskusjoner. Personlig er jeg overrasket over hvor ofte vi har blitt minnet på begrensningene vi må ta hensyn til i dette arbeidet. Vi har for eksempel blitt minnet på at skoler kan mangle utstyr eller fagpersonell, at bedrifter har begrenset sortiment og lignende. Etter min mening er det feil å starte en fagfornyelse med å tenke hva som ikke er mulig. Et lærested, enten det er bedrift eller skole, må tilpasse seg læreplanen, det er ikke læreplanen som skal tilpasse seg begrensingene. Vårt mål i dette arbeidet har vært å løfte nivået, slik bransjen har gitt oss mandat til, og å utforme tidløse og fagspesifikke kompetansemål, sier Løken Volden.

Må ikke bli for smalt

– Vi mener læreplanene må være konkrete, men samtidig ikke så konkrete at vi stenger døra i andre enden. Det er viktigere med faglig kompetanse, fremfor å målsette at en elev skal kunne et konkret produkt. For eksempel; Det bør ikke stå i læreplanen at en elev skal kunne lage en julekake eller brioche, men det bør stå at hun skal ha ferdigheter og teknikk som gjør at man kan lage en søtet deig med et gitt fettinnhold, som igjen fører til at man kan lage et hvilket som helst produkt i den kategorien. På den måten blir en læreplan tidløs, men samtidig spesifikk på ferdigheter og kunnskap, slik at framtidens fagarbeidere blir i stand til å løse hvilken som helst faglig utfordring. På denne måten mener vi også at det legges til rette for lokale tilpasninger, uten at «lista» senkes, sier Løken Volden.

Læreplanen for Vg3 skal etter planen implementeres ved skolestart 2022.

Legger til nye elementer

Den antatt viktigste delen av nye læreplaner, den som skal beskrive kompetansemål for den nye fagutdanningen på Vg2, er det faglærerne Tonje Svendsen, Einar Martin Kålen og Thor Ingvar Bjerke, som har stått for.

– Vi har tatt utgangspunkt i læreplanen som gjelder nå, og tatt med det vi synes er bra fra den og lagt til elementer som gjør læreplanen mer relevant i tiden fremover, forteller medlem i læreplangruppen for Vg2, baker- og konditor, Thor Ingvar Bjerke, bakemester og faglærer på Åssiden videregående skole.

Bjerke mener det nå er viktig at bransjen kommer på banen og forteller hva de tenker om forslaget.

– Det er nå bransjen har muligheten til å være med å påvirke hvilken kompetanse fremtidens fagarbeidere skal ha. Jeg håper mange baker- og konditorbedrifter leser læreplanen og gir innspill i perioden planen ligger ute på åpen høring, sier Bjerke.

Den nye læreplanen for Vg2 fases inn fra 2021-2022.