Nationen skriver at Lantmännen Cerealia, som er en av de største aktørene på matmel, uttrykker at bak skjerpingen av proteinkravet ligger det et ønske om å kunne bruke mere norsk korn i melet.
– For å kunne bruke mest mulig norsk korn i melet, ønsker vi et høyest mulig proteininnhold i kornet. Dersom det er lite protein i kornet så må vi bruke mer importert korn, sier fagsjef Augon Hellkås i Lantmännen Cerealia.
– Det er et innspill til bøndene for å prøve å øke proteininnholdet. Bakeriene vil ha mel med rundt 13 prosent protein. For å få til det bør kornet ha et proteininnhold på nær 14 prosent i snitt. Dersom mye av det norske kornet har end mot 10 prosent protein, så må vi blande inn mer importert, sier Hellkås til Nationen.

Også et miljøaspekt

– Det er et dilemma mellom å produsere det markedet spør etter opp i mot hva som er mulig å innfri for bøndene. Vi må få til bedre dialog i bransjen hvorfor nivået er satt der det er. Om flere legger om til å dyrke fôrkorn er det et gedigent nederlag, sier Hans Edvard Torp, leder for Bondelaget, og legger også til at det går et skjæringspunkt på miljøsiden i forhold til hvor mye en skal gjødsle – som påvirker proteininnholdet.