Leder for læreplangruppa vg2 Baker og Konditor, Einar Martin Kålen, ber bransjen om å komme med sine innspill til den nye læreplanen.

Ønsker dine innspill til læreplan

Forslag til læreplan for den nyopprettede faglinjen Vg2 Baker og Konditor, ligger nå ute på åpen høring. Den kan du være med å påvirke.

Publisert Sist oppdatert

De neste årene må baker- og konditorbransjen ta inn flere lærlinger.

Forslagene ble levert fra læreplangruppene til oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet før sommeren. Nå er forslag på nye læreplaner for Vg2 Baker og Konditor, samt læreplaner for Vg3 bakerfaget og vg3 konditorfaget lagt ut for gjennomlesing og tilbakemeldinger.

Hvem som helst kan si sin mening om forslagene, og leder for læreplangruppa Vg2 Baker og Konditor og faglærer, Einar Martin Kålen, håper hele bransjen leser nøye og gir sine innspill.

Konkrete kompetansemål

– Kompetansemålene er endret og blir nå mer konkretisert opp mot bransjen. I tidligere læreplan for Matfag, var det en mer generell tilnærming til baker- og konditorfaget, men når det nå opprettes egen linje på Vg2, kan vi spisse kompetansemålene i større grad, forteller Einar Martin Kålen til Bakeri.net.

Forslaget til ny læreplan inneholder formuleringer hvor det står at elevene skal kunne fremstille ulike produkt. I tidligere plan var det mer vagt, der het det at elevene skal kunne gjennomføre en produksjonsprosess.

– Med egen linje kan vi som eksempel skrive at eleven skal kunne lage ulike typer laminerte deiger, framstille ulike produkt og forklare hva som skjer i produktene. Det kunne det ikke stå i tidligere læreplan, sier Kålen.

En rød læretråd

Læreplangruppa for Vg2 har samarbeidet tett med læreplangruppene for Vg3.

– Vi har jobbet sammen for at det skal være en naturlig progresjon for elevene. Læreplaner for begge trinn har elementer som hører sammen i et løp hvor eleven utvikler seg og blir klare for arbeidslivet. Dette gjelder også til en viss grad læreplan for Vg1 matfag, som jeg også har jobbet litt med. Vi tror elevene vil får mer igjen for en slik faglig utvikling, og da på sikt arbeidsgiverne, sier Kålen.

– Nå er det viktig at bransjen involverer seg og leser læreplanen og kommer med sine innspill. Dette er grunnlaget for hva fremtidens fagfolk i vår bransje skal kunne når de er ferdig på skolen. Da må bransjen ha en mening om hva læreplanen skal inneholde, sier Kålen.

Stor endring

Fra BKLFs side støttes Kålen.

– Vi er enig med Einar Martin, bransjen må på banen og engasjere seg. Det står om fremtiden, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF.

Bakke mener den nye læreplanen er en stor forandring fra den foregående.

– Alle som leser forslaget til ny læreplan vil se at dette er et kvantesprang i retning av mer faglig innhold. Den inneholder det bransjen har ønsket seg i mange år; tidligere spesialisering, sier Bakke.

Som et aber legger Bakke til at det blir vel så viktig å sikre at lærerkreftene har den kompetansen som skal til når Vg2 Baker og Konditor startet opp høsten 2021.

– Vi vil legge press på fylkeskommunene om at de må sikre riktig kompetanse på baker- og konditorlinja. Det hjelper lite med ny læreplan hvis læreren ikke har relevant fagbakgrunn, sier Bakke.

Branjeansvar

Einar Martin Kålen forventer at bransjen nå ser mulighetene som ligger til rette, og at de ser konsekvensene av dårlige valg.

– De neste årene må baker- og konditorbransjen ta inn flere lærlinger. Gjør de ikke det, så vil søkertallene til utdanningen gå ned, med det resultat at hele linja legges ned av skoleeier. Det må vi unngå, og her har bransjen et særskilt ansvar, sier Einar Martin Kålen.

Powered by Labrador CMS