Baker Hansen ønsker å bygge både leiligheter og næringsbygg, men styreleder Morten Hals regner med det fort kan ta et par år før bygging er i gang.

– Vi har søkt om å få bygge 40-50 leiligheter, samt næringsbygg på omlag 5000 kvm, sier Hals til Bakeri.net.

Dobler arealet

Baker Hansen flyttet produksjonen fra Majorstua i Oslo til Grini i Bærum i 2014. Det ble den gang bygget helt nye lokaler på omlag 3300 kvm, som i dag er godt utnyttet.

De nye lokalene skal etter planen benyttes som lager, økt fryskapasiteten og skal også romme den glutenfrie bakeriavdelingen.

– De eksisterende produksjonslokalene er i utgangspunktet store nok, men vi skulle gjerne hatt mer plass til lagring. Og så er det også naturlig å flytte det glutenfrie bakeriet til nye lokaler. Men det er ikke behov for 5000 kvm til oss selv, så vi ser for oss å leie ut eller selge deler av de nye næringslokalene, sier Hals.

Boliger og næring

Baker Hansen fikk mulighet til å kjøpe den 10 mål store nabotomten for noen år siden, og har siden lagt planer for hvordan den kan utnyttes.

– Denne tomten ligger jo tett på våre nåværende lokaler, og den er delvis regulert til boligformål. Derfor var det naturlig å søke om å få bygge både boliger og næringslokaler. Dessuten har vi hatt det trangt på nåværende tomt i forhold til parkering og transport, så vi vil også få det mye romsligere på uteområdene.

– Så nå blir Baker Hansen også eiendomsutviklere?

– Ja, vi gjør jo det. Men det kan godt være at vi må få inn noen partnere på boligdelen, vi har jo ikke erfaring med dette fra tidligere.

Større konditori

 – Men det blir ikke større produksjonslokaler?

– I utgangspunktet har vi bra med plass per i dag. Men hvis vi flytter på Glutenfritt Bakeri, så vil vi få det romsligere på konditoriet, og det trenger vi. Hvis folk spiser kaker i fremtiden da.

– Hvordan er salget, nå som vi ser en ny, strengere bevegelsesfrihet i forhold til covid-19?

– Salget i sentrum er tregt, det merker vi tydelig. Når vi fikk den andre nedstengningen i november 2020, så merket vi også en viss nedgang på sentrene. Så det er ingen tvil om at færre folk ferdes ute, sier Morten Hals.