Årets bransjetall er basert på vårt uttrekk av 539 aksjeselskaper i bransjene «Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer», «Produksjon av brød og ferske konditorvarer» og «Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer». Kriteriet for å bli med på listene er at selskapene har hatt omsetning i regnskapsåret 2021.

Vårt utvalg av bedrifter omsatte for 13,7 milliarder i fjor, mot 12,5 milliarder i 2020. Det gir en samlet omsetningsvekst på 10,3 prosent, tilsvarende en verdi på 1,3 milliarder kroner.

Bransjen hadde i fjor et samlet vareforbruk på 5,4 milliarder kroner. Det er en økning på 11,4 prosent (547 millioner kroner) fra året før. Totale lønnskostnader var i 2020 på 4 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 11,4 prosent (413 millioner kroner) fra året før.

Svekket lønnsomhet i 2021

Bransjen hadde et samlet driftsresultat i 2021 på 622 millioner kroner. Det er en million kroner bedre enn året før og gir en driftsmargin på 4,5 prosent. Det er en nedgang fra 2020 da driftsmarginen var 5,0 prosent.

Det samlede ordinære resultatet før skatt var i 2021 på 619 millioner kroner, mot 606 millioner kroner i 2020. Det gir en resultatgrad i 2021 på 4,5 prosent mot 4,9 prosent i 2020. 370 av selskapene (68,6 prosent) hadde et positivt resultat før skatt i 2021, mens 169 (31,4 prosent) hadde et negativt ordinært resultat før skatt. Deres samlede underskudd for 2021 var på 119,8 millioner kroner.

Styrket egenkapital

Eierne tok i fjor ut utbytter på 106 millioner kroner. Det er vel 8 millioner kroner mer enn i 2020. Da er ikke konsernbidrag med. Bransjen styrket i 2021 egenkapitalen, som per 31.12.2021 var bokført til 2,5 milliarder kroner. Det er 250 millioner mer enn året før. Gjelden i bransjen økte fra 3,8 milliarder kroner i 2020 til 3,9 milliarder kroner i 2021. Ifølge regnskapene hadde bransjen i 2021 en bokført kontantbeholdning på 953 millioner kroner, mot 792 millioner i 2020.

Over 100 millioner: Tapte markedsandeler

19 bakerier hadde over 100 millioner i omsetning i 2021. Disse bakeriene hadde til sammen 8,0 milliarder i omsetning i 2021 og står for 58,1 prosent av omsetningen i bransjen. Det er en nedgang fra 59,4 prosent i 2020.

Bakeriene med over 100 millioner økte i 2021 omsetningen med 592 millioner kroner i forhold til 2020. Det gir en omsetningsvekst på 8,0 prosent. Gruppen hadde i 2021 et samlet driftsresultat på 356 millioner kroner (362 millioner i 2020) og et samlet ordinært resultat før skatt på 361 millioner kroner (362 millioner i 2020). Det gir i 2021 en driftsmargin på 4,5 prosent (4,9 prosent i 2020) og en resultatgrad på 4,5 prosent (4,9 prosent i 2020). Gruppen har 58,3 prosent av bransjens samlede overskudd i 2021 (ord.res.før skatt). Gruppens samlede egenkapital økte fra 1,5 milliarder kroner i 2020 til 1,7 milliarder i 2021.

50–100 millioner: Bedret lønnsomhet

Bedriftene (23 stk.) med omsetning på mellom 50 og 100 millioner omsatte i 2021 for 1,5 milliarder kroner, en omsetning som er 75 millioner mer enn i 2020. Det gir en omsetningsvekst på 5,2 prosent. Samlet driftsresultat økte fra 93 millioner i 2020 til 99 millioner i 2021. Det gir en driftsmargin på 6,5 prosent i 2021, akkurat det samme som i 2020.

Resultatgraden bedret seg fra 6,4 prosent i 2020 til 6,7 prosent i 2021. Gruppens samlede egenkapital økte fra 274 millioner kroner i 2020 til 292 millioner i 2021.

25–50 millioner: Kraftig omsetningsvekst 1

De 37 bedriftene med en omsetning mellom 25 og 50 millioner omsatte i 2021 for 1,3 milliarder kroner. Det er 170 millioner kroner mer enn i 2020, noe som tilsvarer en økning på 14,9 prosent. Det er en solid økning, men den spises opp av økte kostnader.

Samlet driftsresultat var i 2021 på 65 millioner kroner, mot 74 millioner året år. Det gir en svekket driftsmargin fra 6,4 prosent i 2020 til 4,9 prosent i 2021.

Resultatgraden endte i 2021 på 4,8 prosent mot 6,2 prosent i 2020. Gruppens samlede egenkapital økte fra 177 millioner kroner i 2020 til 182 millioner i 2021.

10-25 millioner kroner: Kraftig omsetningsvekst 2

Bakerier (101 stk.) med omsetning mellom 10 til 25 millioner omsatte i 2021 for 1,6 milliarder kroner mot 1,3 milliarder kroner i 2021. Omsetningsveksten på 216 millioner kroner gir en vekst på 16,1 prosent. Den spises imidlertid opp av kostnadsveksten.

Det samlede driftsresultatet gikk fra 48 millioner kroner i 2020 til pluss 52 millioner kroner i 2021. Det gir en driftsmargin i 2021 på 3,3 prosent, mot 3,6 prosent året før.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 45 millioner kroner i 2020 til 49 millioner kroner i 2021. Resultatgraden for 2021 var på 3,1 prosent, mot 3,3 prosent året før. Gruppens samlede egenkapital økte fra 131 millioner kroner i 2020 til 143 millioner kroner i 2021.

5–10 millioner: Kraftig omsetningsvekst 3

De 130 bakeriene som i 2021 omsatte for mellom 5 og 10 millioner hadde en samlet omsetning i 2021 på 935 millioner kroner. Det er hele 157 millioner kroner mer enn i 2020 og gir en omsetningsvekst på sterke 20,2 prosent. Også her spises økt omsetning opp av kostnadsveksten.

Det samlede driftsresultatet gikk fra 35 millioner kroner i 2020 til 36 millioner kroner i 2021. Det gir en driftsmargin i 2021 på 3,8 prosent, mot 4,5 prosent året før.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 32 millioner kroner i 2020 til 33 millioner kroner i 2021. Resultatgraden for 2021 var på 3,5 prosent, mot 4,1 prosent året før. Gruppens samlede egenkapital økte fra 90 millioner kroner i 2020 til 115 millioner kroner i 2021.

0–5 millioner: Fortsetter den positive utviklingen

De minste bakeriene (229 stk.), de som omsetter for opptil 5 millioner kroner, har som gruppe over tid hatt negative resultater. Denne negative utviklingen stoppet i 2020, og den positive utviklingen fortsatte i 2021.

Gruppen hadde en omsetningsvekst på solide 21,9 prosent og omsatte i 2021 for 420 millioner kroner, mot 344 millioner kroner i 2020. Det samlede driftsresultatet gikk fra 8,4 millioner i 2020 til 14,4 millioner kroner i 2020. Det gir en driftsmargin i 2021 på 3,4 prosent, mot 2,4 prosent året før.

Samlet ordinært resultat før skatt gikk fra 3,9 millioner kroner i 2020 til 12,2 millioner kroner i 2021. Resultatgraden for 2021 var på 2,9 prosent, mot 1,1 prosent året før. Gruppens samlede egenkapital økte fra minus 5,4 millioner kroner i 2020 til pluss 34 millioner kroner i 2021.