Stadig færre ungdommer velger å søke seg til restaurant- og matfag i videregående skole. Det har vært en nedadgående trend for søkertallene til disse fagene i mange år allerede, og trenden fortsatte i år.

Søkertallene for 2018 viser nemlig at antall søkere til restaurant- og matfag har hatt en nedgang på cirka 200 elever siden i fjor og en nedgang på cirka 500 elever siden 2016.

Restaurant- og matfag hadde 4756 søkere i 2016, 4462 søkere i 2017 og 4263 søkere i år.

Tallene skaper bekymring fordi det i fremtiden vil være et stort behov for kompetent arbeidskraft innen mat-, restaurant-, og reiselivsbransjen i Norge. Og derfor har flere landsorganisasjoner og interesseorganisasjoner for disse bransjene, deriblant BKLF, nå gått sammen for å finne ut hva som egentlig virker når man skal tiltrekke seg unge som skal gjøre sitt yrkesvalg.

Ny undersøkelse

Det ledende markedsanalyseselskapet Opinion har evaluert og analysert et utvalg tiltak som er gjennomført for å øke rekrutteringen av unge til restaurant- og matfagene. Funnene fra Opinions undersøkelse viser, ifølge en pressemelding fra NHO Mat og Drikke, følgende:

  • Våg å velge bort de fleste. Fokuser på enkelte.
  • Praktiske møter med bransjen funker best.
  • Skoledagen er viktigere enn videre karriere.
  • Sats på ildsjeler og relasjonsbygging.
  • Tiltakene fungerer – om de gjøres riktig.

Vil gjenta suksessen

Nylig samlet bransjen seg i Oslo til en landskonferanse for å gå igjennom funnene og sette fokus på rekruttering. Planen var i utgangspunktet å arrangere Landskonferansen for restaurant- og matfag annen hvert år.

— Men det ble en så stor suksess at vi i ettertid er blitt enige om at dette er noe vi vil gjøre hvert år, sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

BKLF var med på å arrangere konferansen sammen NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, Sjømat Norge, Norges Kokkemesteres Landsforening og Foreningen for opplæringskontorene i restaurant og matfag.

To ministre innom

De som deltok på konferansen var ansatte i opplæringskontor, prøvenemndsmedlemmer, laugsmedlemmer, lærere i restaurant- og matfag samt HR- og opplæringsansvarlige i bedrifter. I tillegg var landbruksminister Jon Georg Dale (FrP) tilstede den ene dagen, mens kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kom den andre dagen.

Konferansen var fulltegnet, og Bakke forteller at det var kø for å komme inn.

— Det å få flere unge til å velge restaurant- og matfag er en stor oppgave som alle i bransjen har sammen. Og det at vi nå setter fokus på dette kan være en start for økt innsats og mer samarbeid i tiden fremover, mener han.