To menn i dressjakker
Georg Husebæk (til venstre) og Trond Aam i Din Baker gleder seg over en sterk økning i antall butikker de siste årene og øker fokuset på salgsleddet i kjeden.

Øker fokuset på salgsleddet

Din Baker har økt antall butikker fra 270 til 430 de siste årene. Nå øker kjeden sitt fokus på salgsleddet for å hjelpe medlemmene til enda mer suksess i kassa.

Din Baker hadde nylig sin årlige fagsamling for butikkledere. Denne gang med 132 deltakere og med temaene salgsledelse, omsorgssalg og motivasjon. I konferansesalen på Den Norske Opera i Oslo fikk deltakerne servert inspirasjon fra scenekanten fra en rekke foredragsholdere, en liten leverandørmesse og en dag to med både kaffekurs hos Pals og butikkvandring i hovedstaden.

Din Baker har satt salg på dagsorden de siste årene, ikke minst etter at Trond Aam begynte som butikkutvikler i kjeden. Kjeden har vokst kraftig de siste årene. De siste fem årene har kjedens medlemmer hatt en betydelig økning i antall butikker, fra ca 270 til dagens ca 430. 

– Betyr det større fokus på salg og salgsleddet i kjeden?

– Ja, det gjør det uten tvil. Som kjede ønsker vi å være fremst i skoene innenfor salg. Når medlemmene etablerer så mange nye utsalg, en salgskanal de har 100 prosent kontroll på, så løper det et ansvar for oss som kjede. Vi må tilby dem kunnskap og hjelpe dem med å utvikle mest mulig effektive butikker, sier daglig leder Georg Husebæk i Din Baker som understreker viktigheten av å samle butikkledere for felles inspirasjon og kompetansepåfyll.

mann holder foredrag i amfisal men 130 mennesker.
132 butikkledere i Din Baker lot seg både imponere og inspirere over bollesalget på Bolleland.

– Vi har for eksempel blitt bedre kjent suksessen med Bolleland. Dette er en butikk som selger for 66 millioner med en bunnlinje på 14 millioner. De selger to millioner boller i løpet av ett år. Det har ikke kommet av seg selv. Det har vært målrettet arbeid hele veien. Det viser at med fokus på de riktige tingene, så er det ikke grenser for hva hver enkelt butikk kan få til, sier Husebæk.

Butikkutvikler Trond Aam er helt enig.

– Den enkelte butikk har et stort potensial. Det er det vi ønsker å sette søkelyset på. Det dreier seg om å utnytte de virkemidlene som ikke koster noe. Det koster oss bare noen sekunder å stille kunden noen spørsmål og å bruke litt tid på å tenke gjennom hvordan vi gjør ting. Denne tiden er den beste investeringen du kan gjøre, sier Trond Aam som gleder seg over solid deltakelse på årets fagkonferanse for butikkledere.

– Vi jobber med å løfte frem temaet salg og salgsledelse. Dette er et eget fag og er like viktig som både produksjon og råvarer. Det begynner mange etter hvert å forstå. Da er slike samlinger med butikkledere svært viktig for å øke kunnskap og få motivasjon til å videreutvikle deres enge butikker og butikkansatte, sier Aam.

En pe4rson bak en disk og to foran. Demonstrering av produkter på messe.
På fagsamlingen var det også en liten leverandørmesse.
Condifa serverte smaksprøver på is på leverandørmessen.
Condifa serverte smaksprøver på is på leverandørmessen.

 

Powered by Labrador CMS