Tradisjonen tro har bransjebladet Baker og Konditor laget en bransjeanalyse for den økonomiske tilstanden i bransjen i foregående regnskapsår. Analysen er basert på et uttrekk av 487 aksjeselskaper i bransjene «Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer» og «Produksjon av brød og ferske konditorvarer». Kriteriet for å bli med på listene er at det har vært bevegelse i regnskapet i 2019. Flere selskaper har i år levert sine regnskaper sent, og noen få har fortsatt ikke levert sine regnskaper for 2019. Disse er ikke med i oversikten, men representerer en begrenset feilmargin. Utvalget av bedrifter omsatte for 11,6 milliarder i fjor, mot 10,8 milliarder i 2018. Det gir en samlet omsetningsvekst på 6,9 prosent, tilsvarende en verdi på 751 millioner kroner. Bransjen hadde i fjor et samlet vareforbruk på 4,5 milliarder. Det er en økning på 6,7 prosent (282 millioner kroner) fra året før. Totale lønnskostnader var i 2019 på 3,5 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 4,3 prosent (146 millioner kroner) fra året før.

Bedret lønnsomhet i 2019

På bunnlinjen (ordinært resultat før skatt) stod det i 2019 totalt 430 millioner kroner, mot 314 millioner i 2018. De 116 millioner kronene mer på bunnlinjen ga en økning i driftsmarginen fra 3,3 prosent i 2018 til 3,6 prosent i 2019. Resultatgraden forbedret seg fra 2,9 prosent i 2018 til 3,7 prosent i 2019. Fjorårets samlede resultat for bransjen er gledelig og nødvendig etter flere år med tilbakegang i lønnsomheten. Men en ytterligere styrking av lønnsomheten er nødvendig, og derfor trenger bransjen mer forbedring i tiden fremover. Pandemien kan sette en stopper for det, selv om mange nå har gjenvunnet det tapte i et krevende 2020.

Har 76 prosent av overskuddet

18 bakerier har over 100 millioner i omsetning. Disse bakeriene hadde til sammen 6,5 milliarder i omsetning i 2019 og står for 56 prosent av omsetningen i bransjen. Grupperingen har økt sin omsetning med 456 millioner gjennom fjoråret, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 7,6 prosent. De har også forbedret sin lønnsomhet. Deres samlede driftsresultat endte på 326 millioner (driftsmargin 5,0 prosent) og deres samlede ordinære resultat før skatt ble 348 millioner kroner (resultatgrad på 5,4 prosent). Det er 76 prosent av bransjens samlede overskudd.

Økte driftsmarginen fra 1,5 til 5,1

Bedriftene med omsetning på mellom 50 og 100 millioner har også hatt en god utvikling i 2019. Det til tross for at Goman Lindås hadde et katastrofeår og endte med nesten 38 millioner i minus. De 18 bedriftene som omsetter for mellom 50 og 100 millioner, hadde i fjor en samlet omsetning på 1,2 milliarder. Det er en vekst på 9,3 prosent sammenlignet med 2018. Grupperingen hadde i 2019 et samlet driftsresultat på 60 millioner kroner, opp fra 16 millioner kroner i 2018. Det ga i 2019 en driftsmargin på 5,1 prosent, mot 1,5 prosent i 2018. Resultatgraden var i 2019 på 4,8 prosent.

Mindre å glede seg over

De 35 bedriftene med en omsetning mellom 25 og 50 millioner har mye mindre å glede seg over. De omsatte i 2019 for 1,3 milliarder. Det er 5 millioner mindre enn i 2018. Det ga begredelige resultater for gruppen som gikk ned fra en driftsmargin på 2,8 prosent i 2018 til svake 0,5 prosent i 2019. French Bakery påvirker utviklingen sterkt med blodrøde tall på minus 44 millioner kroner.

Den komplette oversikten over regnskapstallene baker- og konditorbransje er å finne i Baker og Konditor 7-2020.