Det nye regelverket skal sikre like konkurransevilkår for norske virksomheter og gi bedre grunnlag for handel med økologiske produkter.
Det nye regelverket skal sikre like konkurransevilkår for norske virksomheter og gi bedre grunnlag for handel med økologiske produkter.

Nytt regelverk for økologisk produksjon

EU-regelverket for økologisk produksjon ble lørdag 18. mars gjeldende i Norge. Norske produsenter har nå et oppdatert og forutsigbart regelverk, med like rammer som EU-landene.

Publisert Sist oppdatert

Det nye regelverket sikrer like konkurransevilkår for norske virksomheter, og dermed bedre grunnlag for handel med økologiske produkter.

Dette legger bedre til rette for handel med norske økologiske produkter. EUs regelverk for økologisk akvakultur er også nå gjeldende i Norge, noe som er spesielt viktig for handel med økologisk laks. Regelverket omfatter også økologisk vin, noe som har vært etterspurt av næringen.

– Det nye regelverket sikrer like konkurransevilkår for norske virksomheter, og dermed bedre grunnlag for handel med økologiske produkter. Det vil også fremme klarere regelverksrammer, og dermed mer forutsigbarhet for de økologiske produsentene, sier Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt EU-regelverket løpende siden 2010. De fleste av endringene er derfor allerede godt kjent.

Nye muligheter og nye krav

Det blir mulig å benytte EU-logoen ved merking av økologiske produkter, noe næringen har etterspurt i forbindelse med handel med EU-landene. Regelverket innebærer enkelte forenklinger, men også enkelte innstramminger, som krav til bruk av mer lokalt produsert fôr, nytt minimumskrav til fast dekke i sauefjøs og innstramming i krav til parallellproduksjon.

Landbruks- og matministeren ga i fjor høst EU-kommisjonen beskjed om at Norge aksepterer at økologiregelverket blir tatt inn i EØS-avtalen uten tilpasninger og unntak. For at regelverket skulle bli tatt inn i EØS-avtalen måtte Island også gi sitt samtykke, noe de nå har gjort.

– Det er viktig at norske økologiske produsenter gjør nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene, sier Monica Wear Stubberud.

Les mer om endringene i regelverket på mattilsynet.no.

Powered by Labrador CMS