Norsk dagligvare er i stor grad preget av få og sterke markedsaktører, høyere priser og dårligere utvalg enn i våre naboland, skrives det i en offentlig utredning.

Dette er utfordringer som teknologiselskapet Creeact ønsker å endre på med sitt nye forretningskonsept for omsetning av mat. Konseptet består av en webplattform (Bazeat) og fysiske lokaler (BazPoint) hvor man handler mat direkte fra produsenten.

Kjøp direkte fra produsent

Webplattformen er en totalløsning hvor man kan handle mat direkte fra de som produserer den, uten mellomledd. På bazeat.no søker kunden i et stort utvalg produsenter og produkter og kan gjennomføre handel og bestille transport til et utleveringssted – BazPoint.

Et BazPoint er en kombinasjon av et utleveringssted og et produsentutsalg/ gårdsbutikk, og det første som åpnes er hos Volda Elektriske Mylne (Mylnå) i Volda. Varene i BazPoint eies av den respektive produsenten, så handel på Bazeat og/eller BazPoint er direktehandel med produsenten. Betaling av varer i BazPoint gjøres ved at kunden benytter sin mobiltelefon til å skanne QR-kode til det enkelte produktet, og betaler med Vipps eller kort. Sortimentet skal være en kombinasjon av typiske volumprodukter som egg, frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt, samt spesialiteter.

Samferdselsminister Jon Georg Dale, med en fortid som landbruksminister, var invitert til Volda for å åpne det nye konseptet.

– Ein treng tilbod som Bazeat. Dette er ein del av framtida og eg håpar at mange vil ha glede av det, sa ministeren til Avisa Møre.

Interessen er stor

På Mylnå har Elias Moe drevet drevet produksjon og salg av matmel i 30 år, samt at han driver et økologisk sauebruk i Ørsta.

– No har dette hentepunktet i Volda hatt si første veke, og det er gledeleg å sjå at interessa for ein slik marknadsarena er stor. Vi får mykje ros og positive tilbakemeldingar, og det blir kontinuerleg arbeidd for å forbetre funksjonar og gjere handelen så enkel og grei som mogleg for kundane. Tor Kristian Stevik, mannen bak Bazeat, kan fortelje om mange forespørslar om bruk av netthandeltenesta Bazeat med leveranse til Bazpoint Volda, samt interessa blant ei rekke produsentar om å nytte Bazpoint som salgsarena, forteller daglig leder ved Mylnå, Elias Moe.

Teknologi og lokalmat

Bazeat er en ny forretningsmodell for omsetning av mat som benytter ny teknologi og innovativ logistikkløsning med fokus på:

  • Lavere matpriser
  • Større vareutvalg og sunnere mat
  • Lokalmat og Produsentøkonomi
  • Økt konkurranse og rettferdig handel
  • Lavere transportkostnader og miljøvennlig logistikkløsning
  • Matsvinn og bærekraft
  • Sentrumsutvikling

Spennende produktutvalg

BazPoint Volda skal bidra til å gjøre lokalmat mer tilgjengelig ved at det kan handles mandag til lørdag fra kl 09-17, samt at man kan hente bestilt mat i samme tidsrom. Konseptet er unikt ved at man kan kjøpe direkte fra en rekke produsenter (uten mellomledd) i en og samme butikk. Vareutvalg vil være annerledes og spennende, da produsenter som ikke leverer til matvarekjedene får mulighet til å selge sine produkter på Bazeat/BazPoint.

– Det er budsjettert med ei årsomsetning no i startfasen på 2 millioner, og hittil denne veka samanlikna med første veka har vi hatt ein omsetningsauke på cirka 20 prosent. Vi ser også at Bazeat fører til meir omsetning i helsekostbutikken vår, Sunkost Volda, og vonar at salet av mylnemjølet lokalt vil auke. Når det etter kvart kjem fleire Bazpoint rundt omkring i landet vil det vere ein spanande salsarena for mjølet vårt, sier Elias Moe.

Målet til utviklerne er å etablere Bazpoint over hele landet.