Oppstart er 4. oktober 2016. Kurset vil foregå over en periode på 6-7 måneder. Diplomutdanning for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget. Utdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nofima. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder.

Basiskurset består av tre samlinger, hver på to dager. Kursteorien er i stor grad lagt opp som hjemmearbeid på nett, bla med videoer, nettpresentasjoner, selvtester og lignende. Hjemmearbeidet skal danne bakgrunn for praktiske bakeforsøk og aktiviteter, som er det man i hovedsak jobber med samlingene. Deltakerne skal gjennomføre et prosjektarbeid mellom samlingene. Et godt gjennomført prosjektarbeid er en forutsetning for å få tildelt diplomet. Basiskurset avsluttes med at deltakerne presenterer sitt prosjektarbeid. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tilbyr basiskurset i samarbeid med Nofima.

Fordypningsområdene er valgfrie, og kan være to kurs på minst en dag hver, eller annen form for faglig utvikling, for eksempel strukturert hospitering, deltakelse i nettverk og lignende. Det er Bakernes- og konditorbransjens Landsforening som godkjenner fordypningsområdene og som tildeler diplomet. Det vil kunne komme endringer i kriteriene for å få tildelt diplomet.
Målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfag og ligger på et høyere nivå.

Mer informasjon og påmelding finner du her