Generalforsamlingen vedtok flere endringer i BKLF AS sine vedtekter der alle har som mål å gjøre det mer attraktivt, både å bli medlem og fortsatt være medlem i bransjeforeningen.

Ikke kollektivt medlemskap i NHO

Opp gjennom årene har det vært en del debatt om det kollektive medlemskapet i NHO. Flere har ønsket å være medlem i BKLF, men har ikke ønsket å være medlem i NHO. Med de nye vedtektene blir man ikke lenger kollektivt medlem i NHO.

I de gamle vedtektene står det: «Foreningens og dens medlemmer står tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NHO Mat og Drikke. Med generalforsamlingens enstemmige vedtak betyr det en friere rolle for BKLF i forhold til NHO. I de nye vedtakene heter det nå: «Foreningen står tilsluttet NHO Mat og Drikke». Vedtektene har altså ingen formuleringer eller formelle bindinger som medfører at medlemmene skal ha tilhørighet til andre enn BKLF.

Ny kontingentberegning

Morten Samson tok opp ønsket om en ny kontingentberegning på forrige landsmøte. President Axel Brun lovde å ta saken videre. Det har styret nå gjort. Styret anbefalte generalforsamlingen å beregne medlemskontingent ut fra melforbruk og ikke ut fra lønnsutgifter som nå. Generalforsamlingen utsatte saken til landsmøtet slik at administrasjonen kunne fremlegge flere alternativer for kontingentberegning.

– Saken ble utsatt til landsmøtet slik at det kan jobbes mer med modellene. Det er viktig for medlemmene å finne frem til en mer rettferdig kontingentberegning. Spesielt kommer virksomheter med mange utsalg og høye lønnskostnader uheldig ut i dagens modell. Derfor vil vi fremover jobbe for å lage ulike modeller basert på råvareforbruk som kan fremlegges på landsmøtet i september, sier daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke.

Generalforsamlingen ga BKLF fullmakt til å hente inn oversikt over medlemmenes råvareforbruk hos leverandørene.

Enklere utmelding skal gi flere innmeldinger

De gamle vedtektene hadde en forholdsvis lang utmeldingsperiode i forhold til andre foreninger i NHO-fellesskapet. Styret mener at dette kan ha vært en begrensning for at flere medlemmer melder seg inn i bransjeforeningen og har derfor ønsket å endre dette i tråd med det som er mer vanlig praksis i NHO-fellesskapet. I de nye vedtektene gir utmelding innen 30. september virkning fra 30. juni i påfølgende år. Det blir da beregnet halv kontingent for året man går ut av foreningen.

Størrelse gir innflytelse

De større bedriftene i BKLF har tatt opp problemstillingen med at alle kun har én stemme på landsmøtet uavhengig av hva man betaler i kontingent. Generalforsamlingen har derfor vedtatt samme modell som brukes for NHO Mat og Drikke.

Hver medlemsbedrift har nå stemmerett etter følgende kriterier:

  • 1-100 ansatte: 1 stemme
  • 101-300 ansatte: 3 stemmer
  • 301-500 ansatte: 5 stemmer
  • 501-700 ansatte: 7 stemmer
  • Over 701 ansatte: 9 stemmerAlle vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.