Seksjonssjef Merethe Steein i Mattilsynet.
Seksjonssjef Merethe Steein i Mattilsynet.

Ny veileder om ernærings- og helsepåstander

Hva som er lovlig merking og markedsføring av næringsmidler er et vanskelig tema. Derfor har Mattilsynet gjort en grundig oppdatering av veilederen om korrekt bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Publisert Sist oppdatert

I den nye veilederen gir vi råd om hvordan bedriftene kan markedsføre næringsmidler i tråd med regelverket og helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold.

Veilederen er først og fremst beregnet for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.

– Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som kan brukes i markedsføringen av næringsmidler, men regelverket, «påstandsforordningen», gir mange krav og føringer til når, hvor og hvordan virksomhetene kan bruke dem. I den nye veilederen gir vi råd om hvordan bedriftene kan markedsføre næringsmidler i tråd med regelverket og helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold, forteller seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

I den nye veilederen gis det mange eksempler og illustrasjoner på riktig og feil bruk av påstander. Veilederen er strukturert slik at den nå følger de mest sentrale temaene i regelverket, og ikke den kronologiske rekkefølgen av bestemmelsene i regelverket. Brukertester av veilederen har vist at dette fungerer bra, og gir en bedre forklaring av reglene enn tidligere.

Kommersiell kommunikasjon

Alle som på en eller annen måte er involvert i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler, vil finne relevant stoff i veilederen. Som hovedmålgruppe regnes næringsmiddelprodusenter, importører og markedsføringsansvarlige i slike virksomheter, og andre som driver med produksjon og markedsføring av næringsmidler.

– Veiledning er et viktig element i Mattilsynets arbeid med å spre kjennskap om regelverket. En veileder er imidlertid aldri rettslig bindende. Hvis det skulle være tvil om tolkningen, er det regelverket som gjelder. Virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander har plikt til å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som er merket med ernærings- og helsepåstander er merket riktig, sier Merethe Steen i Mattilsynet.

Powered by Labrador CMS