Veilederen er først og fremst beregnet for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.

– Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som kan brukes i markedsføringen av næringsmidler, men regelverket, «påstandsforordningen», gir mange krav og føringer til når, hvor og hvordan virksomhetene kan bruke dem. I den nye veilederen gir vi råd om hvordan bedriftene kan markedsføre næringsmidler i tråd med regelverket og helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold, forteller seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

I den nye veilederen gis det mange eksempler og illustrasjoner på riktig og feil bruk av påstander. Veilederen er strukturert slik at den nå følger de mest sentrale temaene i regelverket, og ikke den kronologiske rekkefølgen av bestemmelsene i regelverket. Brukertester av veilederen har vist at dette fungerer bra, og gir en bedre forklaring av reglene enn tidligere.

Kommersiell kommunikasjon

Alle som på en eller annen måte er involvert i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler, vil finne relevant stoff i veilederen. Som hovedmålgruppe regnes næringsmiddelprodusenter, importører og markedsføringsansvarlige i slike virksomheter, og andre som driver med produksjon og markedsføring av næringsmidler.

– Veiledning er et viktig element i Mattilsynets arbeid med å spre kjennskap om regelverket. En veileder er imidlertid aldri rettslig bindende. Hvis det skulle være tvil om tolkningen, er det regelverket som gjelder. Virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander har plikt til å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som er merket med ernærings- og helsepåstander er merket riktig, sier Merethe Steen i Mattilsynet.