Han startet sin utdannelse innen finmekanikk og gikk fire år i lære som instrumentmaker. Deretter ble det kontormaskiner i 20 år og de siste 25 årene i bakeribransjen, 20 år i Unibak AS hvor han blant annet hadde Mesterbakeren på kundelisten. Arbeidslivet har endret seg på mange måter, først og fremst ved at mye mer tid i dag tilbringes bak en skjerm.

– Min største styrke er god kunnskap om bakeridrift. Når man har jobbet med forskjellig teknisk utstyr i mange stillinger fra utførende til administrerende, lærer man ting som ingen skole kan lære bort. Erfaring og logisk sans sammen med en del kreativitet og arbeidsglede er en fin blanding, sier Odd Henneng Lied.

I tillegg til å være oppdatert på hvilke tekniske løsninger som finnes på markedet har Lied også deltatt i utvikling og bygging av eget utstyr som ikke kan kjøpes. Han har sans for det tekniske og logiske og i Mesterbakeren har han bygget eget utstyr som gir bakerne en lettere arbeidsdag og fjerner timer med monotont og manuelt arbeid. Han konstaterer at arbeidslivet i dag er mye mer teamarbeid, der man tar beslutninger sammen og utbytter hverandres kompetanse.

– Nøkkelen er fornøyde medarbeidere som trives

– Yngre medarbeidere har gjerne lettere for å ta til seg ny kunnskap og er generelt flinkere på IT-siden, men jeg er ikke redd for å gi meg i kast med ting jeg ikke kan eller spørre folk rundt meg om hjelp der jeg ser andre har bedre kunnskaper enn meg. Nøkkelen til god resultater og fornøyde medarbeidere er trivsel på arbeidsplassen, at vi er flinke til å samarbeide og kommunisere og at vi har respekt for den jobben hver og en gjør. Som leder er jeg ikke bare opptatt av de faglige sidene i jobben, men også at folk er engasjerte og har interessante arbeidsoppgaver i hverdagen, sier Lied.

Alder en fordel

– Medarbeidere med lang erfaring slik Odd har er ofte gode lederkandidater. Det at Odd ville ta på seg rollen som teknisk sjef for Mesterbakeren var både gledelig og viktig for oss. Vi har mange utfordrende tekniske oppgaver foran oss, og han kan mer enn de fleste om nettopp dette. Det er kjekt å kunne finne topp ansatte i egne rekker og samtidig vise at alder ikke er et hinder. Snarere tvert imot, noen ganger er det en stor fordel, sier administrerende direktør i Mesterbakeren AS, Tor Søreide Sivertsen.