Rett før jul landet Kakemesteren AS, som er selskapet bak merkevaren Åmlikaker, en ny millionkontrakt på pannekaker. Avtalen går ut på at Kakemesteren skal levere cirka 500 tonn pannekaker til et merkenavn som selges i norsk dagligvarehandel. Dette kommer i tillegg til de 600 tonnene med pannekaker som Kakemesteren allerede leverer til norske dagligvarebutikker årlig.

– Dette er veldig gøy og har stor betydning for Kakemesteren. En så stor kontrakt gir oss mange nye muligheter. Vi kan investere i nytt utstyr, ansette flere og få bedre fortjeneste, noe som vil gjøre det lettere å holde følge med konkurrentene og utviklingen i markedet, sier daglig leder i Kakemesteren, Tom Johnsen.

Den nye kjempekontrakten gjelder for ett år, men Johnsen satser på at den skal bli forlenget.

— Det første året anses som en prøveperiode, men vi satser på at «dette får vi til», og at kunden vil ønske et mer varig samarbeid, sier han.

Norske egg i pannekakene

Kunden, som altså er et merkenavn, har tidligere brukt en utenlandsk produsent av pannekaker.

– Men dette er en kresen kunde, og nå ønsket de kun norske egg i pannekakene sine. Det var det vanskelig for den utenlandske produsenten å tilby, forklarer Johnsen.

Per i dag har Kakemesteren 9 fast ansatte. Men fra mai til november utvides staben til rundt 30 på grunn av julekakeproduksjon. Nå som pannekakeproduksjonen nesten skal dobles regner Johnsen med å ansatte 5 til 7 personer til på fast basis. Flere av sesongarbeiderne ønsker seg fast stilling i bakeriet, og nå vil noen av dem få ønsket sitt oppfylt.

Planlegger ny fabrikk

Kakemesteren AS omsatte for cirka 30 millioner kroner i 2019, og Johnsen kan fortelle at salget har økt med mellom 8 og 10 prosent gjennom 2020.

– Som de fleste andre leverandører til dagligvarebransjen har vi fått en liten vekst under koronakrisen, sier han.

I år vil selskapets omsetning trolig øke med rundt 8 millioner kroner som følge av den nye pannekake-kontrakten. Og blir kontrakten forlenget, har Kakemesteren planene klare.

– Da kommer vi til å utvide ved å bygge en ny og større fabrikk, sier Johnsen, som allerede har fått de nødvendige godkjenningene fra Åmli kommune.