Arbeidet med ny læreplan for restaurant- og matfag Vg1, er allerede i gang, mens arbeidet med nye læreplaner for Vg2 og Vg3 starter opp i mars i år.

Utdanningsdirektoratet regner med at alt er klart til skolestart 2020, da nytt kull på Vg1 skal ta den nye planen i bruk.

Skisser for Vg1 klare

Allerede nå ligger skissene til læreplan for Vg1, restaurant- og matfag ute på en åpen innspillsrunde. Utdanningsdirektoratet håper at så mange som mulig kommer med innspill for at læreplanen skal bli så relevant som mulig.

I denne innspillsrunden er det første del av læreplanen som vises frem, det er kjerneelementene i faget man ønsker innspill på.

Fagansvarlig for læreplan i restaurant- og matfag i Utdanningsdirektoratet, Inger Lise Stieng, vil ha bransjen på banen i innspillsrunden.

Fagansvarlig for læreplan i restaurant- og matfag i Utdanningsdirektoratet, Inger Lise Stieng, vil ha bransjen på banen i innspillsrunden.

Foto: Udir

Sjølstendige fagarbeidere

I skissene står det blant annet at elevene skal ”utvikle skaperglede, engasjement og utforskertrang når de råvarer og bruker teknikker, metoder og ny teknologi”. Det står også å lese at – ”Kritisk tenking og refleksjon skal bidra til å utvikle sjølstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere og dekke bransjen sitt behov for framtidig arbeidskraft”.

Under bolken ”Kjerneelement” er overskriftene Håndverksferdigheter, Økonomisk og bærekraftig produksjon, Arbeidsliv og yrkesidentitet og Trygg mat og kvalitet i matproduksjon.

Hvis du har en interesse for å være med å påvirke hva fremtidens fagarbeider skal lære på skolen, så gi ditt innspill her. 

Ønsker innspill fra bransjen

I arbeidet med de nye læreplanene vil det bli viktig å høre på innspill, forteller fagansvarlig for læreplan i restaurant- og matfag i Utdanningsdirektoratet, Inger Lise Stieng.

– Faglig Råd for restaurant- og matfags rapporter legges til grunn i arbeidet med nye læreplaner. Vi mener trepartssamarbeidet mellom Faglig Råd, bransjen selv og Utdanningsdirektoratet, er viktig og vi vil gjerne ha innspill, sier Stieng.