BKLFS fagkonferanse har eksistert i noen år, men har fått en ufrivillig pause under pandemien. Nå har BKLF klar for å skape en ny og større arena for baker- og konditorbransjen.

Norsk Baker- og Konditorkonferanse arrangeres 27. april fra 09 til 16 på Sørumsand videregående skole, hvor også BKLFs nyetablerte kompetansesenter ligger. Her er det auditorium med plass til 150 personer. Den plassen håper BKLF-direktør Gunnar Bakke å fylle opp.

– Dette er selvsagt avhengig av smittesituasjonen og hvordan pandemiens utvikling blir fremover. Men vi ser at det igjen begynner å arrangeres messer og arrangementer, så vi har tro på at dette lar seg gjennomføre som et fysisk arrangement, sier Gunnar Bakke. Han gleder seg over en større satsing på en samlende fagkonferanse i regi av bransjeforeningen.

– Hva blir fokus på den første utgaven av Norsk Baker- og Konditorkonferanse?
– Her settes det fokus på norske råvarer og fagkompetanse. Konferansen får fem temabolker med flere foredragsholdere i hver bolk. Her skal vi både se inn i glasskula og få andre til å se bransjen litt i kortene.

– Vi jobber nå med innhold og foredragsholdere. Målet er å skape et program som er bredt og som interesserer mange deler av bransjen. Vi håper å få med både bransjens fagfolk, lærere, både store og små møller og andre som står faget nær. Så sett av datoen 27. april allerede! Oppfordrer Bakke, som også har reservert et hotell på Lillestrøm for dem som ønsker en overnatting.