I januar i år startet Morgan Bergli Gamle Fredrikstad Håndverksbakeri i det gamle lokalet til Baker Eriksen på Selbak. Denne virksomheten ble nylig slått konkurs på grunn av manglende innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift.

Willy Tore Eriksen eier lokalet, og drev selv bakeri der for ikke så lenge siden. Med et håp om å gjenerobre Baker Eriksens gode navn og rykte, har han den siste tiden jobbet hardt for å få det i gang igjen. Nå er det klart at ny driver av bakeriutsalget blir Tanya Samantha Aasvangen (26), og hun åpner allerede denne uken, skriver Fredrikstad Blad.

Aasvangen er nyutdannet regnskapsfører og har tidligere jobbet i storkjøkken.

I første omgang skal de få bakervarene levert fra «en kjent, lokal leverandør i nærheten». Verken hun eller Eriksen vil foreløpig røpe navnet på leverandøren av bakervarene de skal selge i utsalget, skriver lokalavisen.

— Jeg har de gamle oppskriftene, eier bygningene og inventaret, har fortsatt en kundeportefølje og har alltid betalt mine regninger hos leverandørene. Nå skal vi gjenerobre kvalitetsstemplet på Baker Eriksens varer. På litt sikt vil vår leverandør kanskje bake etter våre oppskrifter, sier Tore Willy Eriksen.