Ny bakeri-konkurs

Brynes Konditori AS i Sauda er konkurs.

Publisert Sist oppdatert

De begjærte oppbud 7. oktober i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 300.000 kroner og at selskapets aktiva i form av kaffemaskin, møbler og bakervarer har en anslått verdi på 100.000 kroner, skriver Dagsavisen.

I rettens kjennelse heter det følgende:

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute avstand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Brynes Bakeri ble startet i 2012 og har siden oppstarten hatt en omsetning på mellom 3 og 4,7 millioner kroner. I 2022 hadde bedriften en omsetning på 3,7 millioner kroner. Det ga et negativt resultat før skatt på 112.000 kroner.

Powered by Labrador CMS