Konkurransen mistet betydelig tillit i fjor etter at Norge vant tre av fire kategorier i konditorkonkurransen, men likevel endte på tredjeplass. Det skjedde i et totalt lukket stemmesystem der heller ikke meddommerne satt med den totale oversikten. Det ble sagt at poengsummene skulle ettersendes til de ulike landene, men det skjedde aldri. Det var et alvorlig skudd for baugen for en konkurranse som har vært viktig for å heve det nordiske konkurransenivået.

Det ble ikke noe stort etterspill av fjorårets fadese, men det ble lagt merke til av samtlige land som ikke forstod resultatene og som heller ikke hadde tillit til resultatet. Det endte med klager fra flere av landene. Blant disse var Danmark som allerede i fjor høst signaliserte at de ville finne et system som skapte bedre tillit til resultatene blant de deltakende landene. På det feltet har de virkelig levert.

Nytt system gir åpenhet

Danmark har i år lansert et system som er inspirert av både World Skills og Skal vi danse. Sistnevnte i en mer fleipete mening, men prinsippene er de samme. Alle dommerne stemmer samtidig i form av en lapp med en poengsum. Alle poenggivninger gis på samme måte. En fra dommerpanelet skriver ned poengene fra de ulike landene. Det gir åpenhet i avstemningen.

I konkurransen er smak vektet med hele 50 prosent.

Oppfordrer andre land til å bruke ny avstemning

Overdommer Peter Rolaj fra Danmark sier dette om det nye stemmesystemet.

— Dette er et supergodt system fordi all bedømming blir synlig. Det er ikke noen som kan trikse med poeng. Det blir veldig, veldig tydelig når vi gjør det på denne måten.

— Danmark vil bruke dette systemet i konkurranser som blir arrangert i Danmark. Det kan kanskje komme noen endringer, men vi synes i grove trekk at vi har kommet frem til et godt system for bedømming.

— Vil du oppfordre de andre landene til å bruke samme system i fremtidige konkurranser?
— Ja, fordi det hindrer at folk kan endre stemmer underveis. For meg er det viktigste at det beste landet vinner, sier Rolaj til Bakeri.net.

Juryen i Nordic Bakery Cup 2018 bedømte årets prestasjoner i et åpent system der poengene ble gitt samtidig av alle dommere.

Juryen i Nordic Bakery Cup 2018 bedømte årets prestasjoner i et åpent system der poengene ble gitt samtidig av alle dommere.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Løvaas støtter nytt system

Den norske dommeren, André Løvaas, er også fornøyd med systemet:

— Denne måten å stemme på hindrer at dommerne kan gå og tenke og skrive på poeng gjennom hele dagen. Dessuten er dette er publikumsvennlig måte å dømme på.

— Etter det var en del reaksjoner på fjorårets bedømmelser i Stockholm, har de valgt å åpne opp hele bedømmingen her i Herning. Det synes jeg er veldig bra. Denne måten å løse det på, gir også lagene et hint om hvordan de ligger an når de går hjem for dagen.

— Danskenes system setter en stopper for mulig taktisk dømming, sier Løvaas.