Så langt er det om lag ti personer som har meldt seg inn i BKLF som personlige medlemmer. Det skal jobbes videre med å rekruttere flere etter hvert som man legger en grunnplan for hva man skal jobbe med i denne grupperingen.

Drives som en avdeling

– Vi har hatt oppstartsmøte for personlige medlemmer hvor vi diskuterte hva vi skal drive med. Personlige medlemmer i BKLF vil drive som en avdeling i BKLF, siden hovedorganisasjonen hovedsakelig er for bedrifter. Vi skal altså tilby et faglig fellesskap for enkeltstående bakere og konditorer og vi vil ha stemme- og talerett på landsmøtet til BKLF, forteller André Løvaas til Bakeri.net, som var første person som benyttet muligheten til melde seg inn som personlig medlem.

– De personlige medlemmene i BKLF vil fungere som en form for avdeling i organisasjonen, de vil kunne jobbe med det de selv ønsker innenfor visse rammer. Men de kan komme med forslag til Landsmøtet og de har stemmerett. Så langt er det om lag ti personer som har meldt seg inn, men jeg håper og tror at de vil blir flere, dette vil jo bli en faglig plattform som vil passe for mange som er glad i, og opptatt av faget sitt, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF.

Tar tak i læreplansaken tvert

På første møte for de personlige medlemmene ble det enighet om å ta tak den mest presterende faglige saken i disse dager, nemlig ny læreplan.

– Vi som var tilstede på møtet ble enig om en konkret sak, og det er å lese oss opp på innholdet i ny læreplan for Vg2 og Vg3 som nå er lagt ut på åpen høring. Sammen vil vi skrive et innspill før fristen 1. september og da tror vi at vi i fellesskap skal komme opp med et tungt faglig begrunnet innspill, sier André Løvaas.

– Foruten enighet om å se på læreplan, kom vi ikke frem til noe konkret. Jobben fremover nå vil bli å lage et grunnlag for den nye BKLF-avdelingen og finne saker vi kan jobbe videre med. Det vi vet er at sakene i stor grad vil handle om hvordan vi kan heve nivået i faget og slik bli et attraktivt alternativ for de som søker et nettverk, sier Løvaas.

Fag, men ikke politikk

Den nye grupperingen skal ikke gå NNN i næringa, sakene vil ikke handle om arbeidsvilkår som for eksempel tariffavtaler, men det skal handle om å legge til rette for faglig utvikling gjennom nettverksbygging.

– Vi vil jobbe for å skape en faglig møteplass for alle bakere og konditorer i Norge, det finnes ikke per i dag. For folk i vår bransje er alternativet NNN, og det er vel og bra, men det er blandede bransjer i den organisasjonen og det er ikke en reell møteplass for faglighet. Det er det vi nå vil prøve å skape, sier Løvaas.

Meld deg inn her!