BKLF-president Ole John Berntsen skal tale Nordens sak i den europeiske foreningen for nasjonale bransjeorganisasjoner (CEBP).

Norge har fått en sterkere internasjonal stemme

Ole John Berntsen er ny rådgiver i CEBP, og Rune Valestrand er ny revisor i UIBC.

Publisert Sist oppdatert

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har de siste årene forsterket samarbeidet med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland og Island. De nordiske bransjeorganisasjonene har en rekke felles interesser, og man har derfor sett verdien av å kunne tale med én stemme i møte med resten av verden.

På iba-messen i oktober foreslo de nordiske organisasjonene BKLFs president Ole John Berntsen som ny representant i styret til den europeiske foreningen for nasjonale baker- og konditororganisasjoner (CEBP). Det resulterte i at han ble tildelt en rådgiverposisjon i foreningen. 

– Jeg vil i første omgang fungere som en rådgiver inn mot styret i CEBP, hvor jeg skal tale de nordiske landenes sak. Om to år skal styret utvides, og da vil jeg få en vanlig styreplass, forteller Berntsen til Bakeri.net.

En mulighet til å påvirke

CEBP representerer over 190 000 små- og mellomstore baker- og konditorbedrifter med til sammen 2 millioner ansatte i 17 europeiske land. 

– Dette er en forening som jobber mye med politiske spørsmål. CEBP driver lobbyvirksomhet på vegne av bransjen, blant annet overfor EU. Min rolle blir å ivareta de nordiske interessene. Selv om Norge står utenfor EU, må vi som kjent følge en rekke EU-direktiver. Nå har vi fått muligheten til å være med og påvirke i forkant, sier Berntsen, som mener det er positivt for Norge å være representert i internasjonale organisasjoner. 

–  Det vil både gi oss et større nettverk og tilgang til mer informasjon, påpeker han. 

Rune Valestrand er utnevnt til revisor i den internasjonale baker- og konditorforeningen, UIBC.

Gir landslaget mye av æren

Rune Valestrand, som er prosjektansvarlig i Baker- og Konditorakademiet, var tidligere med i en gruppe som jobbet inn mot CEBP. Nå har han fått en ny rolle som revisor i den verdensomspennende organisasjonen UIBC (International Union of Bakers and Confectioners).  

– På iba-messen ble det avholdt møter i både CEBP og UIBC. Gjennom mitt tidligere arbeid mot CEBP hadde jeg blitt kjent med folk i begge organisasjonene, og det var nok derfor jeg ble foreslått som ny revisor i UIBC. Det er svært gledelig at Norge nå er representert i både CEBP og UIBC, men det er viktig å understreke at dette ikke er min og Ole Johns fortjeneste alene, sier Valestrand, som gir Baker- og Konditorlandslaget mye av æren:

– De siste årene har landslaget tatt to bronse og en sølv i internasjonale mesterskap, og det har resten av verden lagt merke til. Landslaget har virkelig klart å sette Norge på kartet, og med det gjøre oss til en mer relevant nasjon i internasjonal sammenheng, sier han. 

På iba-messen i München i oktober deltok BKLF i møter med både UIBC og CEBP. Rune Valestrand (nummer to fra venstre) ble valgt til ny revisor i UIBC.
Powered by Labrador CMS