Det er ennå ikke fastsatt at den nordiske baker og konditorkonkurransen blir i Norge, men Gunnar Bakke i BKLF, tror det er veldig sannsynlig. Det ligger an til at konkurransen blir avholdt under Matstreif første helgen i september 2019.

– Jeg skal i møte med Matstreif snarlig og vet at de stiller seg positive til arrangementet under festivalen. Det gjenstår ennå noen detaljer, men jeg tror det er veldig sannsynlig at vi får dette til. Da skal vi i tilfelle også arrangere den nasjonale konkurransen Årets Konditor og Årets Unge Konditor samtidig, sier Bakke til Bakeri.net.

Logistikk må på plass

Styret i BKLF har sagt at for å få til et slik arrangement, må det settes ned en konkurransegruppe som tar seg av logistikk, sponsormidler og kommunikasjon.

– Vi har ikke fått på plass en slik gruppe ennå, og vi er helt avhengig av å få til for å klare å arrangere denne konkurransen, men jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal klare det ganske snart, sier Bakke.

Ny finansieringsmodell

Da Norge arrangerte Nordic for tre år siden, var finansieringen fra sponsormidler og et bidrag fra BKLF.

På møtet de nordiske landene hadde om konkurransen i desember 2018, ble det bestemt at det skal prøves ut en nye form for finansiering. Alle deltagende land skal betale et grunnbeløp hvert år for å delta. I tillegg jobbes det med en ny grunnsponsor som har interesser i alle de nordiske landene som kan være en økonomisk grunnmur de nærmeste årene.

– Vi tenker at hvis den økonomiske belastningen på hvert enkelt land blir noe lettere, så blir arrangementet likt hvert år. En ny grunnsponsor som har interesse av å være eksponert i en slik sammenheng som Nordic er, vil være en et godt fundament, samt at alle land betaler en sum, så tar arrangørlandet seg at resten. Da legger vi til rette for en god konkurranse hvert år, uavhengig av økonomien i hvert enkelt land. Ingenting av dette er på plass ennå, men alle landene er enige i prinsippet, sier Bakke.

Alle land er med på innholdet

På møtet i desember ble det også bestemt at det skal opprettes en ny ekspertgruppe med en person fra hvert land. Det er denne gruppen som er ansvarlig for innholdet i konkurransen og rammene rundt.

– 2019 blir et forsøksår, nå skal vi teste om vi klarer å arrangere Nordic på denne måten. Så regner vi med at det skal bli enklere å arrangere konkurransen i de kommende år, sier Bakke.

Det ble også bestemt at Nordic 2020 skal arrangeres i Sverige, på Island i 2021 og i Finland i 2022.