I går ble WCRFs tredje rapport om livsstilsfaktorer og risiko for ulike kreftformer ble publisert. Den fastslår at fullkorn, frukt, grønnsaker og bønner forebygger ulike former for kreft. WCFR anbefaler derfor at man spiser mer av disse i vårt daglige kosthold, skriver Opplysningkontoret for Brød og Korn i en pressemelding,

Rapporten 24. mai 2018 tar for seg 17 ulike kreftformer og hvordan kosthold, kroppsvekt og fysisk aktivitet påvirker risiko for disse. WCRF kommer med 10 råd for kreftforebygging, og disse er i stor grad tilsvarende rådene de ga i 2007.

Overvekt/fedme er knyttet til 12 kreftformer. Etter røyking er det å ha en normal kroppsvekt den viktigste enkeltfaktoren i å forebygge kreft. Dette er derfor ett av de konkrete rådene. Flere av de andre rådene omhandler dessuten å forebygge vektøkning.

Dette er resultatene av forskningen:

– Fullkorn beskytter mot tarmkreft.
– Kostfiber beskytter mot tarmkreft og vektøkning.
– Frukt og grønnsaker ser ut til å beskytte mot flere former for kreft. Selv om evidensen er begrenset, så er mønsteret for sammenheng og den direkte effekten konsistent.
– Fullkorn, frukt, grønnsaker og bønner er deler av kosthold som er forbundet med lavere risiko for kreft, andre ikke-smittsomme sykdommer og overvekt.

WCRF anbefaler et kosthold rikt på fullkorn, grønnsaker, frukt og bønner

Gjør fullkorn, grønnsaker (ikke-stivelsesrike typer), frukt og belgvekster til en stor del av ditt vanlige, daglige kosthold:
– Ha et kosthold som gir minst 30 g fiber daglig fra matvarer.
– Velg matvarer som inneholder fullkorn, grønnsaker, frukt og belgvekster i de fleste måltider.
– Spis et kosthold med et høyt innhold av alle typer vegetabilske matvarer, inkludert minst fem porsjoner av ulike grønnsaker og frukt hver dag.

Vektlagt for norske kostråd

World Cancer Research Fund (WCRF) er et nettverk av frivillige organisasjoner som jobber internasjonalt med forebygging av kreftformer hvor livsstilsfaktorer kan bidra til å påvirke risiko.

WCRFs arbeid blir tillagt stor betydning i det helsefremmende arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Norske helsemyndigheter har for eksempel vektlagt rapporten fra 2007 i utarbeidelsen av dagens gjeldende kostråd.