Disse brødene gir norske utøvere næring til historisk gode prestasjoner i et vinter-OL.
Disse brødene gir norske utøvere næring til historisk gode prestasjoner i et vinter-OL.

Nedslående rapport: 85 % feilmerking

Mattilsynet har vurdert merking av 209 brød og brødvarer som selges i Norge. Hele 8 av 10 produkter hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket.

Publisert Sist oppdatert

Dette er ikke godt nok, og vi skuffet over hva vi har avdekket.

– De som produserer, importerer eller selger matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Mattilsynets tilsyn med merking viser at vi finner vi feil i merkingen år etter år, til tross for vårt tilsynsarbeid og vår informasjon om regelverket. Dette er ikke godt nok, og vi skuffet over hva vi har avdekket, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Avvik på 85 prosent

Merkesjekken 2018 ble gjennomført av Mattilsynets inspektører over hele landet og omfattet. 209 produkter. Mattilsynet fant større eller mindre avvik ved ca. 85 prosent av disse. Produktene var produsert både i og utenfor Norge. De vurderte produktene utgjør en relativt liten andel av brødvarene som finnes på markedet.

Dette er feilene

De fleste feilene var knyttet til ingrediensliste, allergener og næringsdeklarasjon for alle produktkategorier. Det ble funnet relativt få feil på ernærings- og helsepåstander og nøkkelhull. Ingen av merkefeilene har representert noen helsefare for forbrukere.

– Vi forventer at bakerbransjen har gode systemer for å sikre at merkingen er i samsvar med regelverket når det gjelder konkrete krav som ingrediensliste, allergenmerking og næringsdeklarasjon. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Baker- og konditorbransjens landsforening som har iverksatt flere tiltak etter at resultatene ble kjent, sier seksjonssjef Merethe Steen. Blant tiltakene som er gjort i bransjen er mer informasjon på nettsider og kursing av medlemmer for å bidra til bedre regelverksetterlevelse innen bakerbransjen.

– Vi er fornøyde med den responsen vi har fått fra bakerbransjen på fjorårets merkesjekk av brødvarer, sier seksjonssjef Merethe Steen.

Merkesjekken til Mattilsynet

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført «merkesjekker» hvor vi kontrollerer merkingen av store produktgrupper av matvarer som omsettes i det norske markedet. I fjor var det det melk og melkeprodukter som ble undersøkt. Og sjekken gir resultater: Av de 38 produktene som fikk merknader i fjorårets undersøkelse, har 33 produkter nå riktig merking, eller er tatt ut av sortimentet. Samme erfaringer har Mattilsynet fra tidligere år. De aller fleste virksomhetene retter raskt opp merkingen eller tar produktene ut av sortimentet.

I 2014 fikk Norge et nytt regelverk for merking; matinformasjonsforskriften. De generelle merkekravene er i hovedsak en videreføring av de kravene vi hadde fra før, men den nye forskriften stiller krav om tydeligere merking av allergene ingredienser og krav til næringsdeklarasjon. Mattilsynet har vektlagt å informere bransjen om disse nye kravene blant annet i brosjyrer og veiledere.

 

Powered by Labrador CMS