Årets bransjetall i bladet Baker og Konditor er basert på et uttrekk av 506 aksjeselskaper i bransjene «Butikk-handel med bakervarer og konditorvarer» og «Produksjon av brød og ferske konditorvarer». Totalt har disse selskapene 13 405 ansatte. Bransjen omsatte for 11,9 milliarder i fjor, mot 11,3 milliarder i 2017. Det gir en samlet omsetningsvekst på 5,4 prosent, tilsvarende en verdi på 608 millioner kroner.

Baker mer og tjener mindre

Selv om bransjen økte sin omsetning med 608 millioner kroner i fjor, sitter de igjen med 90 millioner mindre enn i 2017. På bunnlinjen (ordinært resultat før skatt) stod det i 2018 totalt 399 millioner kroner, mot 489 millioner i 2017. Dermed føyer fjorårets resultat seg inn i rekken av resultatmessig tilbakegang de siste årene (med unntak av 2015). Driftsmarginen for en samlet bransje endte i 2018 på 3,6 prosent, ned fra 4,5 prosent året før. Resultatgraden endte på 3,3 prosent, mot 4,3 prosent i 2017.

Bransjen hadde i fjor et samlet vareforbruk på 4,5 milliarder. Det er en økning på 5 prosent (215 millioner kroner) fra året før. Totale lønnskostnader var i 2018 på 3,7 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 6,2 prosent (216 millioner kroner) fra året før. Bransjens omsetningsøkning spises imidlertid opp av økte kostnader, og bransjen kommer samlet sett svekket ut av fjoråret.

Goman er hovedårsaken

Bakerier over 100 millioner i omsetning står for 55 prosent av omsetningen i bransjen. I 2018 har også disse bedriftene hatt nedgang i sin lønnsomhet. Samlet driftsmargin for denne gruppen bakerier endte i 2018 på 5 prosent, mot 5,6 året før. I denne kategorien har Goman bakeriene historisk dårlige tall som sterkt påvirker statistikken. De ni Goman-bakeriene hadde i 2018 samlet sett hele 65 millioner mindre på bunnlinjen enn i 2017.

I 2018 var det ni Goman-bakerier, som i 2019 har blitt til åtte. Goman Nord-Trøndelag ble nedlagt i februar 2019, og 2018-resultatet derfra reflekterte dette. Av en omsetning på om lag 61 millioner kroner, endte resultat før skatt på minus 6,6 millioner kroner.
– Resultatene fra Goman Nord-Trøndelag er knyttet til kostnader i forbindelse med nedleggelsen, og kostnader ved å flytte produksjonen til Trondheim. Disse tallene regner vi med å hente inn igjen i løpet av 2019 og 2020, sier kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, Bjørn Takle Friis.

Men hovedårsaken er bakeriet på Lindås. Hendelser i forbindelse med en arbeidsulykke og tilsynssak, gjorde at Goman Lindås (tidligere Goman Rognaldsen) holdt stengt en lang periode fra oktober 2018 til april 2019. Bakeriet utenfor Bergen gikk med et underskudd på hele 37,5 millioner kroner i 2018. Dette har påvirket det totale resultatet i Goman-systemet dramatisk.

Tapte mye på stenging

– Årsaken til resultatet, er at vi besluttet å stenge Goman Lindås i oktober 2018. Det har kostet mye å oppgradere bakeriet, samt at vi ikke har hatt inntekter i den samme perioden. Vi har også betalt ut lønn som vanlig til de ansatte gjennom hele perioden. Siden april har det vært produksjon på Lindås igjen. Nylig åpnet vi også konditoriet, og det er nå i full drift, men med et noe lavere volum enn tidligere. Vi bestemte på et tidligere tidspunkt å flytte deler av produksjonen til Naustdal Dampbakeri, og det er nå gjennomført. Så langt i 2019 går produksjonen på Lindås veldig bra, butikkene gir gode tilbakemeldinger på produktene og vi regner med å se gode tall og lønnsomhet fra 2020, sier Takle Friis.

Goman bakeriene* 2018 2017
Driftsinntekter 1 159 1 174
Ord. res. før skatt 35 100

* Ni Goman-bakerier (Nord Trøndelag lagt ned i februar 2019) Alle tall er oppgitt i mill. kroner.

Forskjell på bedriftsstørrelser

Bakeriene  med over 100 millioner har fortsatt baker- og konditorbransjens beste lønnsomhet med en driftsmargin på 5 prosent.

I divisjonen under, bestående av bedrifter med omsetning på mellom 50 og 100 millioner, står det betydelig dårligere til. Denne gruppen står for 12 prosent av bransjens samlede omsetning. De gikk fra en driftsmargin i 2017 på 4,7 prosent til begredelige 0,8 prosent i 2018. Også bedrifter med en omsetning opp til 5 millioner kroner har en samlet negativ utvikling i lønnsomheten.

Både bedrifter i omsetningsområdet 5-10 millioner og 25-50 har forbedret sin lønnsomhet i 2018.

Styrket egenkapital og økt utbytte

Et dårlig 2018 har også gjort innhogg i bransjens samlede egenkapital, som ved utgangen av desember 2018 er bokført til 1,8 milliarder kroner. Det er 200 millioner mindre enn ved utgangen av 2017. Eierne av bedriftene tok i 2018 ut utbytter på totalt

95 millioner kroner, mot 114 millioner året før.