Konklusjonen i rapporten fra Matkornpartnerskapet er klar: Norge kan ha 90 % dekning av norsk matkorn, men bransjen må ta grep og politikken tilpasses om dette skal bli et stabilt nivå.

Nå starter etableringen av beredskapslager for matkorn

25. juni skal staten signerer avtale med fire aktører i kornmarkedet som skal lagre kornet på vegne av fellesskapet.

Kontraktsinngåelsen vil bli markert på Strand Unikorn sitt anlegg på Hamar samme dag. 

Landbruks- og matminister Geir Pollestad og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil delta sammen med statsforvalter Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen og Harald Sunde leder av Totalberedskapskommisjonen, sammen med de fire aktørene som inngår kontrakter.

Powered by Labrador CMS