– En viktig avtale hvor vi sammen skal jobbe for å fremme norsk verdiskaping og arbeidsplasser i mat- og drikkevareindustrien. Samarbeidet skal øke bevisstheten hos folk på hvorfor de skal velge norsk mat, og hva det betyr for Norge å ha en norsk matproduksjon. En viktig avtale for NNNs medlemmer, sier NNNs leder Jan-Egil Pedersen.

Formålet med samarbeidet er å synliggjøre både norsk landbruks konkurransefortrinn og den samfunnsmessige betydningen av matproduksjonen i Norge, deriblant alle arbeidsplassene som skapes landet over.

– Mange tror Nyt Norge utelukkende skaper arbeidsplasser i landbruket, men noen må jo sørge for at melka blir til osten som står på ditt frokostbord, sier adm. dir i Matmerk, Nina Sundqvist. – Det er et krav i Nyt Norge at for å bære garantien skal maten være produsert, foredlet og pakket i Norge. Det gir arbeidsplasser i langt flere næringer enn landbruket.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund jobber for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for sine vel 28 500 medlemmer, og organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien. De jobber også for å sikre industrien gode rammevilkår for å sikre medlemmenes arbeidsplasser.

Nyt Norge er en merkeordning som skal gjøre det lett å finne norsk mat i butikken. For å kunne benytte merket må råvarene være norske, komme fra gårdsbruk som har dokumentert at de følger strenge, norske regler, og maten må foredles og pakkes i Norge.