Bransjen har i mange år jobbet med å gi jobbgaranti og læreplassgaranti. Nå går ryktet blant de unge om at bransjen ikke har læreplasser for de som skal velge baker- og konditorutdanning fremover. Det er en veldig dårlig start for den nye utdanningen i faget og kan skade bransjen i mange år fremover.

Unormalt mange

– Det er i år unormalt mange som ikke har fått læreplass. Samtidig vet jeg at mange bedrifter har tenkt å ta inn lærlinger til høsten. Men da kan det være for sent. Mange av lærlingene som ikke har fått plass, har allerede begynt å legge andre planer for høsten. Det kan være å fortsette skolegang eller å velge en annen yrkesretning. Det gjør at baker- og konditorbransjen kan miste en betydelig del år årets kull lærlinger. I tillegg vil bransjen få et dårlig omdømme blant de unge som skal velge faget i årene fremover, sier Kjetil Dale Aas.

Over hele landet

– Jeg skjønner at det har vært krevende tider i bransjen på grunn av korona-situasjonen og at flere bedrifter fortsatt har permitterte ansatte, men vi kan ikke ha et år der bransjen ikke tar inn lærlinger. I tillegg til at mange ikke har tatt inn har også flere bedrifter kun tatt en lærling mens de tidligere har hatt to eller flere, sier Dale Aas som sitter med full oversikt over alle som ikke har fått læreplass. Studentene er spredt over store deler i landet, mens områder som Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, Kristiansand og Vestfold utmerker seg med at mange ikke har fått læreplass.

Oppfordrer til å ta tak

– Jeg håper bedriftene nå går en ekstra runde med seg selv. Dette kan ikke vår bransje være bekjent av, sier Dale Aas som oppfordrer bedrifter til å ta kontakt for å løse opp i den vanskelige situasjonen for årets studenter, sier Dale Aas.