Nyvalgt president i BKLF, Ole John Berntsen, ser mange for muligheter for norsk baker- og konditorbransje
Nyvalgt president i BKLF, Ole John Berntsen, ser mange for muligheter for norsk baker- og konditorbransje

Møt den nye presidenten

Ole John Berntsen er nyvalgt president i BKLF og har en rekke oppgaver på agendaen som vil påvirke bransjen fremover. Han trekker frem nye læreplaner som noe av det aller viktigste.

Publisert Sist oppdatert

Hvis du tror at bakerbransjen kan overleve på en sunn måte uten å ha et aktivt BKLF, så tror jeg vi er på feil vei.

Ole John Berntsen er et kjent navn i bakerbransjen. Han er konditoren som har vokst opp i Naustdal Dampbakeri i Førde, og som har vært å finne på mange ulike arenaer de siste ti årene – fra å være deltaker i Ung Konditor til å være visepresident i BKLF. Han har også vært med på landslaget og vært leder i Vestlandsk Bakerforbund.

Berntsen har opp gjennom årene vært motivert for mange oppgaver. Og nylig sa han ja til valgkomiteen om å stille som kandidat til presidentvalget. Berntsen var valgkomiteens innstilling og han ble valgt med akklamasjon på den nylig avholdte generalforsamlingen. Samtidig som han nå har fått presidentkjedet, så gjør han seg også noen tanker om hvilken retning bransjens utvikling bør gå i.

Har staket ut rett kurs

– De målsetningene vi har satt oss i styret de siste årene har vært veldig riktige med tanke på å ha fokus på fagutvikling og fagutdanning. I tillegg er selvsagt den kompetansebyggingen og fagstoltheten vi bygger rundt landslaget veldig viktig. Og når vi har fått inn en mann som Gunnar Bakke som daglig leder, så gjør det den politiske virksomheten mye enklere enn før. Han har en veldig god politisk erfaring og teft som vi drar nytte av. Det bidrar til at de politiske sakene vi har, blir tatt godt hånd om og kanalisert på rett måte inn mot de politiske myndighetene. Vi har nok aldri jobbet så lite politisk og fått så mye igjen. Før var det gjerne tunge prosesser som vi brukte mye tid på. Det er ikke det at Gunnar Bakke ikke bruker tid, men han vet hvor skoen trykker og hvem han skal prate med. Han har også et stort kontaktnett. I sum bidrar dette til at vi oppnår bedre resultater med mindre arbeid. Det gir oss muligheten til å ha mer fokus på det faglige, sier den nyvalgte presidenten.

Axel Brun overrakte presidentkjedet til Ole John Berntsen på BKLFs generalforsamling i april.
Axel Brun overrakte presidentkjedet til Ole John Berntsen på BKLFs generalforsamling i april.

Gagner også de store
– Det har vært litt turbulens og uenighet om retningen mellom industribakerne og de andre medlemmene, noe som bidro til at de store industribakeriene meldte seg ut. Hva tenker duom det?

– Det som har skjedd har nok vært en del av en naturlig prosess med tanke på den medlemsmassen som vi har nå, kontra det vi hadde tidligere. Samtidig tenker jeg at noe av problematikken har vært framsnakking. Jeg føler at det kanskje er mer definisjonen av framsnakking som har vært selve utfordringen. Jeg mener at det vi driver med nå, kanskje er den viktigste framsnakkingen av alt, det å bygge fagstolthet og sette fokus på faget og sørge for at vi har en kompetent bransje. Det vil også gjøre forbrukeren mer opplyst. Dersom de får kvalitet, så vil de bli opptatt av det. Jeg tror at det er vel så viktig framsnakking som å snakke frem selve produktet. Jeg tror alle er tjent med at vi snakker frem bransjen. Det gagner også de store.

– Samtidig tror jeg vi også kan være enige i en del punkter. Det er jo ikke slik at de ikke kan bli medlemmer igjen. Vi ønsker dem jo med på laget. Om det ikke nødvendigvis blir som medlemmer, kan det hende at det er andre plattformer og saker som kan samle oss, og som vi kan samarbeide om. Vi er en liten bransje, så det er viktig at vi alle drar i samme retning, sier Berntsen.

Smidighet med konferansesystem

— Som president blir det mye møteaktivitet på deg. De fleste møtene er i hovedstaden og du er bosatt i Førde. Hvordan tenker du å løse dette og samtidig ha tid til både bedrift og familie?

– Her må vi se på løsninger i form av konferansesystem. Vi må finne gode løsninger uten at jeg nødvendigvis må reise til Oslo flere ganger i uka. Jeg tror heller ikke det er nødvendig. Mye handler om å sette seg godt inn i saker og være forberedt på de tingene man skal være med på. I dag er teknologien godt tilrettelagt med videokonferanser, og det tror jeg vi kommer langt med. Like fullt blir det nok en del turer både til Oslo og andre steder.

Mye å glede seg til

Berntsen er tent på oppgaven og gleder seg til å komme i gang.

– Hva gleder du deg mest til?
– Jeg gleder meg mest til å kunne bidra til å forme de nye planene vi har og etterhvert se resultatene av dem. Jeg tror vi har mange veldig gode saker på agendaen. Et eksempel er opplæringskontoret, som jeg tror kan blir veldig viktig for bransjen. Opplysningskontoret er også en sak som ligger på bordet til enhver tid. Det blir også spennende å se utviklingen der. Vi er en del av det, og der har vi jo også et samarbeid med de store bakeriene. Det kan hende at det blir en viktig arena for oss å samarbeide med dem på.

– Og landslaget sin utvikling blir spennende å se. Vi ser at de begynner å stå ganske stødig på egne bein når det gjelder finansiering. Det viktigste fremover blir å opprettholde kontinuiteten og rekrutteringen inn til laget, slik at vi hele tiden har et godt lag som kan prestere på et høyt nivå. Det er mange unge sultne med der og det blir spennende følge denne utviklingen fremover.

– Det nye utdanningsløpet i bransjen er kanskje noe av det aller mest spennende vi har på agendaen. Dette har vært en kampsak fra BKLF i mange år, som vi nå endelig ser resultatet av. Den prosessen vi nå har satt i gang med en kompetansegruppe som jobber direkte inn mot Faglig råd om læreplaner, blir kjempeviktig. I denne gruppa sitter kanskje noen av de flinkeste vi har i bransjen i dag. Jeg tror bransjen kan påvirke den nye læreplanen til å bli noe veldig bra. Jo bedre sammenskrudd den nye læreplanen blir, jo bedre utdanningsløp har vi sikret oss. Det er den skolene følger til punkt og prikke. Det som ikke står i læreplanen kan de på en måte unnlate å holde på med.

Det var jo en fiasko sist gang det ble laget læreplaner?
– Ja, helt fullstendig. Så dette blir utrolig viktig.

Bransjen trenger BKLF

– Det er mange store og viktige saker på agendaen. Etter at noen av de store bakeriene har meldt seg ut av BKLF, så har det kanskje blitt snakket litt i kulissene om betydningen av BKLF. Men det tror jeg ingen skal stusse på. Et BKLF er helt avgjørende for en levende bransje i Norge. Hvis du tror at bakerbransjen kan overleve på en sunn måte uten å ha et aktivt BKLF, så tror jeg vi er på feil vei. Et samarbeid gjennom BKLF setter fokus på saker som ingen andre vil bruke tid og energi på. Det er fagkompetanse, fagutdanning, opplæring og rekruttering. Det er ikke profitt og kortsiktig gevinst i dette, men et langsiktig fundament for at bransjen i det hele tatt skal overleve.

– Et veldig godt eksempel er kjøttskjærer- og pølsemakerfaget som har blitt slukt av Matfag. Der har de ikke hatt noe interesseorganisasjon eller beskyttende organ, og de bransjene er i dag borte. Det finnes ikke et utdanningsløp eller en eneste som blir utdannet i disse fagene, så det er en bransje som holder på å dø ut. Det kan også skje med bakerfaget om vi ikke passer på å beskytte det. Det er det ingen tvil om. Jeg tror det er avgjørende at de med fagkompetanse og med hjerte i faget er med å bestemme retningen.

BKLF skal gi gevinst for medlemmene

Målet for Berntsen er å få en enda bredere medlemsmasse i BKLF og få dem til å støtte opp under organisasjonen.

– Vi skal også selvsagt se på kontingenten i BKLF. Mange synes det er dyrt å være medlem. Samtidig vil det aldri være billig å være medlem i BKLF fordi store og viktige saker krevet et visst apparat. Vi jobber med å utvikle flere tjenester slik at man skal få mer igjen som medlem. Det nye opplæringskontoret er en slik fordel som gir direkte gevinst for bedriften. Det samme gjelder My Food Office og selvsagt grovhetsmerket Brødskala’n.

Ole John Berntsen er en av fire eiere i Naustdal Dampbakeri i Førde. Her sammen med Martin Berntsen.
Ole John Berntsen er en av fire eiere i Naustdal Dampbakeri i Førde. Her sammen med Martin Berntsen.

Gode fremtidsutsikter

Hva tenker du om fremtiden til bransjen?
– Jeg tror ikke det er noe i veien for å kunne drive gode bakeri og konditori i Norge i alle fall. Det er jeg helt sikker på. Det er klart at dagligvare har gjort det utfordrende for en del. Der er det gjerne ikke så mange dører som står åpne, men de finnes de også. Vår egen bedrift Naustdal Dampbakeri er jo et levende bevis på det; at det går an å få innpass hos de store. Vi ser jo også at Rema gir innpass, og dermed er det ikke umulig å være sideleverandør til dagligvare. Og det kan være god butikk i det. Det er heller ingen umulighet å drive god butikk på egne utsalg. Det har vi mange bevis på. Det er viktig at man ikke tror at man bare kan være en passasjer som kun sitter på og tror at alt vil fungere. Du må fornye deg, du må tenke nytt og være med på å forme bedriften din. Jeg tror også at det er viktig å ha kontakt med faget og bransjen du driver i. Det er også viktig åpasse på at man har kompetanse i egen bedrift. Det skaper utvikling og sørger for kvalitet.

– Vi er et av verdens rikeste land og vi har gode forutsetninger for å drive forretning i dette landet her. Og kunder er det masse av. Det er stadig høyere betalingsvilje for gode opplevelser og god smak.

Smak er viktigst

– Folk følger trender. Er det fokus på helse og sunnhet, så blir det mer etterspørsel etter grovere og sunnere produkter i vår bransje også. Midt oppe i dette tror jeg det er utrolig viktig å ikke glemme det helt essensielle; det at den aller største faktoren som folk går etter når de handler et matprodukt, er smak. De kjøper ikke et produkt hvis det ikke er godt. Det må være førsteprioritet i all type produktutvikling. Man må sette smak i førersetet. Man kan ikke drive produktutvikling for å lage et skreddersydd designet produkt som skal treffe en trend uten at det smaker godt.

– Det er positivt at folk er opptatt av trender og sunnere produkter og nye kornsorter. Det gir bakeriene et større register å spille på. Å utforske nye kornsorter gir bare en enda bredere palett å male med. Og det er det som er aller viktigst, er å finne gode smakskombinasjoner, ikke nødvendigvis å finne det trendy produktet, men en ny og god smaksopplevelse for kunden din.

– Å starte med langtidsheving av produkter bør ikke motiveres av å gjøre produktet sunnere, men for å hente mer smak i produktet og gi kunden et enda bedre produkt. Det tror jeg er viktig å formidle til kunden. Ikke bare selge sunnhetstyranniet, men selge smaken og opplevelsen. Kundene trenger å bli opplyst de også, avslutter Berntsen.

 

Powered by Labrador CMS