Morgenlevering AS er blitt enige med bostyret og panthaver etter konkursen i Brødboksen. Løsningen innebærer at Morgenlevering overtar driftstilbehør og varelager fra konkursboet, skriver Morgenlevering.no i en pressemelding.

Morgelevering.no ble etablert som et netthandelsprosjekt i 2014, og er eid av Schibsted og Amedia gjennom selskapet Distribution Innovation AS. Hver morgen leveres tusenvis av ferske bakervarer, aviser, magasiner, blomster og mye annet hjem til folk, og før jul passerte Morgenlevering.no en million leveringer. Morgenlevering ble nylig etablert som et eget AS.

Vil ikke si hvor mye som er betalt

På onsdag fortalte Harald Jacobsen, direktør for trykk og distribusjon i Schibsted, som sammen med Amedia eier Morgenlevering.no, at de mest sannsynlig ikke var interessert i boet etter Brødboksen til E24.

Dette viste seg å ikke stemme.

– Vi har hatt løpende kontakt med boet, men så har det vært en utvikling underveis i prosessen som har gjort at et kjøp har blitt mer interessant, sa Jacobsen til E24 på torsdag.

Hverken bostyrer for Brødboksen, Erik Sandtrø, eller Jacobsen ønsker å si hvor mye Morgenlevering har betalt for boet.

Seks arbeidsplasser reddes

–  Gjennom salget har konkursboet sikret at eiendelene i boet realiseres på en fordelaktig måte og det er sikret midler på boets hånd som gjør at tapet for den offentlige lønnsgarantien som prioritert kreditor er betraktelig redusert, sier bostyrer Erik Sandtrø.

– Dessverre lykkes det ikke å redde så mange av Brødboksens arbeidsplasser som vi hadde håpet på, idet minimum seks ansatte er sikret jobb videre. I tillegg vil kjøper vurdere løpende behov for ytterligere personell fra Brødboksen.

Det har vært gjennomført en intens salgsprosess siden konkurs ble åpnet. Boet har i den forbindelse vært i kontakt med en lang rekke interessenter og mulige kjøpere, herunder  grupperinger med eksisterende eiere, konkurrenter, distributører og nye aktører. Som følge av konkursboets lovpålagte utgifter til husleie for Brødboksens ulike lokasjoner og et betydelig varelager av ferskvarer og andre matvarer med svært begrenset holdbarhet, var det av stor betydning for konkursboet å finne en rask løsning. Etter en budprosess hadde Morgenlevering det høyeste budet, og boet solgte sine eiendeler og rettigheter til Morgenlevering.

Hadde et godt konsept

– Aller først må jeg si at jeg er imponert over innsatsen gründerne og de ansatte i Brødboksen har lagt ned, og den lojale kundebasen de klarte å bygge på svært kort tid. Det er bevis på at de hadde et sterkt konsept og en fremragende kundeservice, sier Harald Jacobsen, styreleder i Morgenlevering.

– Fysisk distribusjon er kostnadskrevende, men vi har allerede tilgang til dørmatten hos folk. Det har vi gjennom Helthjem-nettverket, som distribuerer aviser, magasiner, bøker og netthandelspakker til over 90 prosent av landets husstander 6-7 dager i uken. Ved å kunne benytte det eksisterende distribusjonsnettverket vil man ha et godt grunnlag for å etablere en bærekraftig og kundevennlig leveranse av frokostvarer over tid.

Vil videreføre det beste

– Brødboksens konsept var interessant, med sterk produktportefølje, brukervennlig teknologi og fantastisk kundeservice. Nå skal vi videreføre forretningsmodellen vi har i Morgenlevering, men forsterke denne med det beste av Brødboksen. På den måten håper vi at vi klarer å bringe videre noe av sjelen deres, og samtidig skape et tilbud med det beste fra begge konsepter, sier Jacobsen.

– For oss handler dette til syvende og sist om å lage et best mulig tilbud for våre nye og gamle kunder, som også er bærekraftig over tid. Skal vi vinne og beholde tilliten deres må vi levere knallbra på tilgjengelighet, brukeropplevelse ved bestilling, produkt, innpakning, pris og leveranse hver eneste dag. Dette er våre klare målsettinger.

Morgenlevering vil den nærmeste tiden trappe opp satsingen. Det betyr blant annet videreutvikling av konsept og produktportefølje, der selskapet også er i dialog med nye leverandører og samarbeidspartnere. Som et ledd i denne satsingen har selskapet nettopp ansatt Sara Kjelstrup som daglig leder. Hun har en master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU, og kommer nå fra stilling som Vice President for Online Classifieds i Telenor. Hun har tidligere også jobbet ti år i Schibsted-systemet.