Årets samling har tema ”Spisevaner i endring” og samler matbransjen på tvers. Torsdag 19. september skal dagen arrangeres på Teatro, rett i nærheten av Stortinget. På samme sted blir det middag og utdeling av Møllerens Inspirasjonspris på kvelden.

En arena for alle

– Det er nå 5 år siden første Møllerens Inspirasjonsdag og denne dagen er blitt det vi ønsket den skulle bli for Norgesmøllene. Intensjonen var å lage en arena for alle salgskanaler vi leverer til og det er ingen andre arrangementer i bransjen der man møtes fra både bakeri, dagligvare, storhusholdning og industri. Intensjonen var at dette skulle bli en arena der man kunne møtes på tvers av alle disse, forteller Elisabeth Viken Klokkervold, salgsdirektør for bakeri og industri i Norgesmøllene.

– I tillegg er det viktig for oss å bygge merkevaren Møllerens og stå fram for våre kunder og samarbeidspartnere på en god måte. Dagen skal som tittelen sier være en inspirasjonsdag og det betyr at vi må legge mye i det å få på plass et innholdsrikt program for alle og ikke minst; det må være relevant og kjennes nyttig å være tilstede sammen med oss på denne dagen. Derfor legges det stor vekt på å få aktuelle foredragsholdere til podiet og det settes ulike tema fra år til år. Årets tema er aktuelt for alle og handler om SPISEVANER I ENDRING. Hvordan blir morgendagens matopplevelse, hva vil egentlig forbrukeren ha og hva kan vi selv gjøre for å være aktuelle? Den som har fulgt oss ser at vi hele veien har lagt opp til eksterne foredragsholdere fra inn- og utland og i veldig liten grad er det vi selv som står i fokus, sier Viken Klokkervold.

Må finne den røde tråden

– Vi jobber med hvert arrangement og bruker ett år på dette. Vi starter opp umiddelbart etter at vi har avsluttet dagen. Vi legger mye vekt på å finne et tema og en god rød tråd i arrangementet og vi lytter til de tilbakemeldingene som våre deltagere gir oss og ser hvordan vi kan forbedre oss fra år til år. Det å finne relevante ressurser er en tidkrevende jobb og det er mye stang ut før vi ender opp med et komplett program slik vi ønsker det. Her involverer vi flere på veien. Vi har også skiftet arena i alle år og ikke blitt værende på ett fast sted. Det krever også research å finne ny ramme for både dag og kveld, da vi har hatt dette som et mål. Vi er sikre på at vi skal sette alle i stemning også denne gangen. Årets ramme er litt spesiell da vi skal være i et gammelt og ærverdig teater.

Fra forskning til fullskala produksjon

 – Er programmet komplett og kan du gi en sniktitt på et foredrag som er relevant for bakerbransjen?

– Programmet er komplett og vi er spente på mottakelsen, men vi mener vi har fått laget et godt program og med relevans for alle og så må det inspirere våre deltagere og forhåpentligvis drar man hjem med nye ideer og ser nye muligheter og andre vinklinger på dagens utfordringer. For oss blir det egentlig vanskelig å trekke fram et foredrag fremfor et annet da vi føler at alle skal være relevante for deltagerne. Men Modern Baker skal fortelle om deres reise fra et rent forskningsprosjekt, med mål om å definere hva ”healthy baking” er, til en fullskala produksjon med eget bakeri og produktlinje som baserer seg på mange års forskning, kombinert med en klar strategi rundt konseptualisering og formidling.

Inspirasjonspris for 3. gang

 – Hva er status på antall deltagere?

– Vi er all-time-high og har per nå, 156 deltager på dagtid og cirka 110 på kveld, så dette blir bra når vi feirer et lite jubileum for 5. år med Møllerens Inspirasjonsdag. Og selvfølgelig er Årets Møllerens Inspirasjonspris klar. Juryen, bestående av Øyvind Lofthus, Amund Skrutvold, Vidar Haugsdal og undertegnede, er sikre på at valget, også for 2019, har falt på en verdig vinner som vi gleder oss å tildele. Prisen deles ut for 3. året nå og har tidligere blitt tildelt Morten Schakenda og Øyvind Lofthus, avslutter Elisabeth Viken Klokkervold.